Arnau Queralt

 Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (2a promoció, 1997), màster en Gestió Pública pel Programa Interuniversitari de Govern i Gestió Pública (ESADE, UAB i UPF) i diplomat en Afers Europeus per l’Escola Diplomàtica del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació i el Patronat Català Pro Europa.

Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) des d’octubre de 2011 i president de la European network of Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) des de gener de 2015. Des de gener de 2017 representa la xarxa EEAC, amb caràcter d’observador, a la High level multi-stakeholder Platform on the implementation of the Sustainable Development Goals in the EU de la Comissió Europea.

Va ser president del COAMB entre els mesos de maig de 2010 i 2012, i prèviament n’havia estat vicepresident (2006-2010) i tresorer (2004-2006). Actualment forma part del seu consell assessor. 

Twitter: @arnauqueralt

Contacte: 
Càrrec: 
Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Darreres aportacions

L’any 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides aprovava una nova agenda global per al desenvolupament sostenible en l’horitzó de l’any 2030, amb 17 objectius (a partir d’ara, ODS) i 169 fites associades. El títol de la resolució on es recull aquesta nova agenda – “Transformar el nostre món”– marca la seva voluntat transformadora davant d’uns reptes que cal abordar urgentment i que requereixen visions i actuacions transversals, integradores i a múltiples nivells