Arcadi Castilló

Càrrec: 
Geògraf i gerent del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

Darreres aportacions

Ajuntaments de diferent color polític han signat una declaració municipalista a favor d’una contractació pública més transparent, que incorpori aspectes socials i ambientals en la presa de decisions.