Antonio Sánchez-Braza

Càrrec: 
Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente. Universidad de Sevilla

Darreres aportacions

El notable desenvolupament que les energies renovables han experimentat al llarg dels últims anys a nivell internacional té la seva base en els importants avantatges que aquestes reporten.