gener 2011

Notícia
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es proposa obrir un procés d'avaluació interna i reflexió que es desenvoluparà durant el mes de febrer, amb l'objectiu d'avaluar la feina feta i plantejar els nous reptes de futur. Comptem amb tu !
Entrevista
Joan Sabaté va crear i dirigeix SaAS, Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat, un estudi dedicat al desenvolupament de projectes amb un èmfasi especial en els aspectes d'innovació tecnològica i sostenibilitat. Sabaté afirma que l'arquitectura del nostre país pateix un estancament econòmic i, sobretot, conceptual. Tanmateix veu en la crisi una oportunitat per superar el clima de neguit i de manca d'ambició que, segons ell, dominen ara mateix la professió.
Notícia
Ha encarregat una memòria per donar suport als ens locals per a impulsar i desenvolupar el programa que serà desenvolupat per la Diputació de Girona
Notícia
El projecte "Recuperació, a través de l'ús, de l'agrobiodiversitat en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya", que du a terme la Fundació Miquel Agustí -entitat vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Ajuntament de Sabadell-, té l'objectiu de conservar la biodiversitat i fomentar una activitat agrícola respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit, preveu la recollida, la catalogació i la recuperació de certes varietats agrícoles tradicionals catalanes.