juliol 2005

Entrevista


Ramon Folch analitza la situació energètica actual i les previsions de futur, com a director de l'estudi Prospectiva estratègica de l'energia en l'horitzó del 2030 lliurat a l'ICAEN i que el govern ha tingut en compte per elaborar el Pla de l'Energia (2006-2015). Ho fa en un context marcat per l'oposició de la majoria dels grups ecologistes al nou pla energètic i amb el conflicte sobre la línia d'alta tensió de Bescanó-Baixàs com a punt més calent del debat.