Visor de la qualitat de l'aire a la metròpolis Barcelona

Font: AMB.cat

31/07/2018 - 08:00

El visor de la qualitat de l'aire metropolità és una nova eina disponible al web de l'AMB que permet a la ciutadania conèixer els nivells dels tres principals contaminants atmosfèrics, l'NO2, les partícules PM10 i l'ozó O3.

L'eina digital, que ha rebut gairebé 1.500 visites des que va entrar en funcionament a finals d'abril, és un servei molt útil per a les persones vulnerables en cas d'episodi de contaminació (gent amb problemes respiratoris, infants o al·lèrgics) i també és una eina important per a professionals de la meteorologia que necessiten un seguiment exhaustiu i detallat dels nivells de contaminació.

Els usuaris poden consultar de manera interactiva i fàcil els nivells de pol·lució en el moment actual, l'evolució dels últims cinc dies i el pronòstic que fa l'AMB dels diferents contaminants per a les següents dues jornades.

Les dades d'aquesta plataforma provenen de les estacions de la XPVCA (xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica) de la Generalitat de Catalunya.

Estructura i novetats

El visor de la qualitat de l'aire ofereix dues maneres de mostrar la informació. Per un costat, es pot visualitzar un mapa de la metròpolis, que geolocalitza les estacions de la XPVCA. En clicar en un d'aquests punts s'accedeix a les taules amb els nivells dels tres contaminants: NO2, PM10 i O3.

D'altra banda, a la franja superior de la pantalla es pot veure el valor de cadascun dels contaminants.

Pel que fa a les novetats, cal destacar l'existència d'un nou indicador de qualitat de l'aire: l'IQUAM (índex de qualitat de l'aire metropolità), que marca els diferents llindars de contaminació i facilita la lectura dels nivells a través d'una escala de cinc colors en funció del nivell i de la seva incidència en la salut. L'IQUAM també integra tots els contaminants en un mateix mapa.

Aquest servei forma part del Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica i s'emmarca en l'estratègia de l'AMB destinada a la conscienciació sobre aquest problema i a la millora de la qualitat de l'aire. 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i els altres municipis metropolitans implicats (Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) han determinat ajornar temporalment l'entrada en vigor del règim sancionador de la zona de baixes emissions (ZBE) Rondes de Barcelona. L'aplicació de les multes estava prevista per l'1 d'abril del 2020. La nova data està encara per determinar.

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Article

Miquel Ortega és físic i doctor en ciències ambientals, amb el suport de la Fundació ENT, analitza tot el que té a veure amb la contaminació al web contaminacio.net. Aquí un breu resum de la ZBE, amb informació rigososa i de qualitat.

Butlletí