Un panell electrònic analitza els nivells de contaminació i soroll ambiental a diversos centres educatius

29/11/2016 - 16:00

La informació que mostra el panell permet fer el seguiment dels nivells de diòxid de carboni, partícules en suspensió i soroll existents en el carrer, on s'han instal·lat diferents sensors. Al web www.liquens.cat es pot accedir a la mateixa informació que mostra el panell. 

L'Ajuntament de Viladecans ha instal·lat a l'IES de Sales un panell amb informació en temps real de la qualitat de l'aire i dels nivells de soroll. 

Els professors de l'Institut estan treballant aquesta informació amb els alumnes per analitzar la qualitat de l'aire i el soroll que tenen a la porta de l'Institut i conèixer els seus efectes sobre la salut de les persones. D'altra banda, l'Ajuntament està organitzant diferents tallers i visites amb veïns i veïnes. 

La principal causa de contaminació és el trànsit rodat, els vehicles a motor que emeten diòxid de nitrògens i partícules i que al seu pas van aixecant les partícules del terra contaminant l'aire que respirem. 

L'Escola Pins del Vallès i Col Favà de Sant Cugat del Vallès també disposen d'aquest visor.

Un repte d'àmbit metropolità

A l'Àrea Metropolitana de Barcelona els nivells de contaminació de l'aire per diòxid de nitrogen i per partícules en suspensió són superiors als nivells admissibles que fixa la normativa vigent, amb un risc d'afectació a la salut humana i el medi ambient. Viladecans forma part de la Declaració de zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica. 

Què és Líquens?

Líquens és una eina que mesura i informa sobre la qualitat ambiental del teu entorn, en temps real. Incorpora uns sensors fiables i un panell ambiental a peu de carrer amb una visualització clara i atractiva. Tant via app, com web, com amb els tallers als ciutadans, anima a participar i implicar-se en la millora de la qualitat ambiental.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix LlobregatViladecans
Vallès OccidentalSant Cugat del Vallès

Relacionats

Article
Amb l’objectiu d'oferir més informació a la comunitat educativa, Escoles per la Sostenibilitat i Escoles Coeducatives han elaborat un material que recull activitats i recursos creats per entitats expertes per fer a l’escola i a les llars, contes i llibres, i referents ecofeministes: “Ecofeminisme, posar la vida al centre de l’escola”

Butlletí