Un mar de canvis

El CADS publica un informe per avançar vers una gestió sostenible del medi marí i costaner

Font: CADS

09/04/2020 - 08:00

L'informe conté recomanacions per fer compatibles la conservació del medi marí i l’activitat socioeconòmica, en la línia del que promou l’Agenda 2030 de Nacions Unides i, en particular, l’ODS 14 dedicat a l’àmbit marí.

L''informe "Una mar de canvis", aprovat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) l'any 2019, ha estat editat recentment. L'informe dirigit per la Dra. Puri Canals i Ventín i la Dra. Isabel Pont Castejón, s’estructura en tres parts ben diferenciades:

  • una descripció del context actual, en termes de valors naturals i impactes;
  • una revisió de les oportunitats per al creixement blau;
  • i una proposta de recomanacions, que fa distinció entre les que tenen relació directa amb les oportunitats i les que són de caràcter més transversal.

El CADS ha elaborat aquest informe partint d’una diagnosi de la situació de la mar i la costa a Catalunya i de l’anàlisi del marc competencial, estratègic i normatiu aplicable. Hi destaquen, com a referents d’escala europea, els principis de la política marítima integrada (PMI) promoguts per la Unió Europea des de finals de 2007, la Directiva marc sobre l’estratègia marina (2008), la Comunicació «Creixement blau: oportunitats per a un creixement marí i marítim sostenible» (2012) i la Directiva sobre l’ordenació de l’espai marítim (2014), i sobretot el referent global de l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Com a referent clau a escala catalana, hi tenen un paper principal l'Estratègia marítima de Catalunya 2030, i el pla d'acció 2018-2021, aprovats pel Govern l'any 2018.

El CADS emet aquest informe amb una mirada innovadora, global, atenent directament al medi marí i costaner com a objecte d’anàlisi. El tractament dels reptes i de les oportunitats segueix aquest format, no esmicolat ni constret, com és més habitual, a analitzar una per una i per separat les competències que sobre matèries diverses disposen els múltiples actors públics que incideixen sobre aquest espais. Únicament amb aquesta visió, que vol superar una òptica fragmentada i molt més clàssica, es podrà afrontar decididament i amb totes les dades les actuacions que en cada moment siguin necessàries.


 

Categories: 
Etiquetes: 

Relacionats

Opinió

Una gran pressió ambiental amenaça la vida dels milers d’ espècies que conformen la biodiversitat marina mediterrània, una de les més riques del món i la de les praderies de posidònia, un dels ecosistemes que més refugi ofereix a la vida marina com s’explica el documental Salvemos el Mediterráneo, que ha dirigit el biòleg i fotògraf submarí Manu San Félix.

Article

La trobada anual de l’economia i la cultura transformadores del Bages es reconverteix en un festival i cicle de xerrades a les xarxes. Hi haurà concerts d’Smoking Souls, Suu, JazzWoman i 2 Princeses Barbudes. A les xerrades es parlarà de cures, ecofeminisme, pantalles i infància i adolescència, i de les respostes locals davant la crisi. La festa es tancarà amb la projecció del documental ‘Aigua tèrbola. El negoci d’Agbar a Mèxic’. Un taller de vermut i un tast virtual de cervesa completaran el programa.

Article

En la situació actual de crisi pel coronavirus, l’Ajuntament de Manresa considera essencial que no hi hagi cap persona ni família que no disposi d’aigua corrent a casa. Per aquest motiu, Aigües de Manresa ha començat la instal·lació de comptadors d’aigua solidaris a les famílies vulnerables. Ja hi ha 23 casos detectats per Serveis Socials en què s’han instal·lat comptadors, i n’hi ha prop de 50 més que s’estan gestionant.

Butlletí