Un espai d'intercanvi a la Barceloneta

08/02/2020 - 08:53

El projecte té com a objectiu la implementació del concepte de Punt Verd 2.0, com un espai vertebrador de l’economia circular de la ciutat, un espai de trobada, informació, activitat i intercanvi d’experiències, objectes i materials per fer d’aquest un servei de proximitat i un referent d’educació ambiental. 

Per tal de posar fil a l’agulla a un dels eixos estratègics que promou el Pla Clima (Impuls a l’acció ciutadana) de Barcelona, l’abril de 2018 es van publicar les “Subvencions pel Clima”, una convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu d’impulsar projectes en col·laboració entre l’administració i la ciutadania per fer front al canvi climàtic i fomentar el treball en xarxa entre les entitats de B+S. Durant un any, a través d’aquests 11 projectes, s’ha treballat en temàtiques ben diverses com la reducció de la pobresa energètica, l’increment del verd urbà, difondre hàbits relacionats amb l’estalvi de recursos, la relació amb el litoral, el coneixement del canvi climàtic etc. L'Espai d'intercanvi de la Barceloneta n'és un d'ells.

L’Espai d’Intercanvi Barceloneta és un nou servei basat en l’intercanvi de múltiples materials i objectes, orientat a la ciutadania i a les entitats del barri de la Barceloneta i del seu entorn. Com a participant de l'Espai d'Intercanvi del barri es disposa d'un nou lloc de trobada, informació i activitats on endur-se materials i objectes que t'interessin i portar d'altres que ja no es necessiten. Actualment, la gestió i el tractament de residus representa aproximadament el 10% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle comptabilitzades a la ciutat; per tant, fomentar l'intercanvi de materials i objectes que realment són recursos plenament aprofitables i que es poden reintroduir en el cicle de vida de la ciutat, pot ajudar significativament a la reducció d'aquest percentatge i contribuir així a la lluita contra el canvi climàtic.

La iniciativa ha estat promoguda per tres entitats: Tarpuna, cooperativa d'iniciatives ambientals i socials, treballa en projectes d'innovació col·laborativa i de transformació social. Són especialistes en el desenvolupament sostenible, social i comunitaris; Associació Barceloneta Alerta (ABA), entitat fundada amb l'objectiu d'aconseguir el benestar dels veïns i veïnes de la Barceloneta, tot sumant esforços entre les associacions i el veïnat, els professionals de serveis i l'administració. ABA alhora és l'entitat gestora del Pla de Desenvolupament Comunitari de la Barceloneta que entén el treball comunitari com un treball de procés on la persona és al centre, apostant pel desenvolupament local amb i des del territori; i CIM UPC, fundació sense ànim de lucre adscrita a la UPC que té per objecte esdevenir un centre de referència en el foment de la recerca científica i tecnològica en els àmbits de la fabricació avançada i de la transferència d'aquesta a la societat, a través de la promoció i divulgació del coneixement. Són els gestors de l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol , que és el lloc físic on s'ubica l'Espai d'Intercanvi de la Barceloneta.

L’Espai d’Intercanvi Barceloneta és un lloc de trobada, informació i activitats on la ciutadania i les entitats del barri i del seu entorn poden portar i endur-se materials. El servei va més enllà del model habitual segons el qual el veïnat diposita un objecte que ja no utilitza amb l’objectiu que, com a residu, sigui tractat de la manera correcta. Es tracta d’un espai dinàmic on entren i surten els materials, es reutilitzen per generar menys residus i s’estalvien les emissions de CO2 atribuïbles al seu procés de fabricació.

En aquest sentit, l’Espai d’Intercanvi Barceloneta és pioner en l’atribució de punts. Quan una persona diposita un material, se’n calcula la petjada de carboni i se li entreguen els punts corresponents segons aquest criteri. D’aquesta manera, el servei visibilitza l’estalvi que està generant la ciutadania, amb el que això comporta de presa de consciència i de recull de dades amb les quals elaborar informes posteriors de balanç i assoliment d’objectius del servei.

Entre els materials que s’hi poden intercanviar hi ha material de papereria, tèxtil, de merceria, eines de ferreteria, de fusteria, petites eines i objectes de la llar, petits electrodomèstics, mòbils o tauletes. Es poden intercanviar funcionin o no funcionin, ja que els tècnics de l’espai en poden extraure els components. No s’accepten llibres, peces de roba sencera, calçat, envasos, taps de plàstic, joguines o instruments, entre d’altres materials que han de ser dipositats al Punt Verd o utilitzant altres tipus de xarxes d’intercanvi.

L’Espai d’Intercanvi Barceloneta està ubicat a la planta baixa de La Fàbrica del Sol i complementa les funcions del Punt Verd del barri, ubicat al Parc de la Barceloneta. El seu horari d’obertura és de dimarts a divendres de 10 a 14h i de 16 a 19h i els dissabtes, de 10 a 14h.


 

Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Acte
30/01/2021 - 10:30
Article

L’any vinent Barcelona serà la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible, que desenvoluparà més de noranta projectes i polítiques actives per promoure hàbits saludables entre la ciutadania i per potenciar un canvi en el model de producció d’aliments. També hi haurà un ampli programa d’esdeveniments que es tancarà, a la tardor, amb la celebració del setè Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà.

Article
Una iniciativa pionera que fomenta la protecció de les abelles al Parc Natural de Collserola

Ubicat al Parc Natural de la Serra de Collserola, el cementiri ha posat en marxa un projecte pedagògic únic al país per conscienciar sobre el paper clau d’aquests insectes en l’ecosistema i sobre la biodiversitat.

Les abelles són espècies pol·linitzadores molt importants per als ecosistemes, que en entorns urbans es troben fortament amenaçades per l’acció humana i la contaminació atmosfèrica

Butlletí