Sallent implanta la taxa justa de residus

24/05/2024 - 17:47

A partir de l’any 2025, tots els municipis hauran de tenir taxa diferenciada i no deficitària de residus que permeti implantar una taxa justa segons el comportament de cada llar en la gestió de residus. Sallent, conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus, implantarà aquest nou sistema a partir del 2024.

La taxa justa es veurà reflectida al rebut d’escombraries que cada llar paga cada any. Les llars que facin ús del sistema de contenidors tancats tindran bonificacions i les que no en facin, pagaran un rebut més elevat. El rebut d’escombraries anual pot anar entre els 110 i els 165 euros, segons l’ús que es faci del sistema de contenidors tancats:

*S’han de complir les dues condicions alhora per optar a la bonificació

La part fixa del rebut d’escombraries es cobrarà en els mateixos terminis que cada any. A finals d’any, es cobrarà la part variable a les llars que tinguin penalització.

Quan es va implantar el sistema de contenidors tancats, el Consorci del Bages per a la gestió de residus ja va preveure l’aplicació de taxa justa als pobles que el van implantar. Amb les dades d’obertura dels contenidors d’orgànica i de resta (que van amb targeta), es pot comptabilitzar i analitzar si una llar fa una correcta utilització del sistema de contenidors tancats.

En aquesta prova pilot s’han agafat uns llindars mínims i es considera que participen del sistema les llars que, durant un any, obren, com a mínim, 6 dies el contenidor de resta (perquè hi ha alguns residus que és inevitable generar com a resta: pols d’escombrar, per exemple) i 30 dies el d’orgànica.

No es bonifica les llars que produeixen menys residus, sinó que és una taxa justa per participació, és a dir, les famílies que utilitzin correctament el sistema de contenidors tancats i separin els residus a casa pagaran menys que les que no ho facin.

De moment, aquest nou sistema de taxes d’escombraries s’aplicarà només a les llars domèstiques, a les famílies. En queden excloses les activitats econòmiques i els solars. Però en un futur s’ampliarà també a establiments i comerços.

Es preveu que la taxa justa augmenti entre 3 i 5 punts la recollida selectiva a Sallent, perquè hi haurà una part de la ciutadania que encara no està fent una bona gestió dels residus que canviarà els hàbits per optar a les bonificacions.

 


 

Municipis: 
BagesSallent
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Abans de la implantació del sistema Porta a Porta, el percentatge de recollida selectiva de residus era del 45 %.

Article

Cooperasec ha impulsat aquesta iniciativa que promou l'ús compartit entre el veïnat d'objectes, com una aspiradora o una tenda de campanya, per potenciar el consum responsable i el residu zero

Butlletí