Rubí ofereix a les escoles i instituts més d’una vintena de propostes d’educació ambiental

28/05/2021 - 08:00

Els recursos s’adrecen a diferents franges d’edat i fomenten que infants i joves prenguin consciència de la necessitat de tenir cura del medi ambient

L’Ajuntament de Rubí posa a disposició de les escoles i instituts de la ciutat una àmplia oferta de recursos educatius de temàtiques mediambientals per treballar aspectes com la prevenció de residus, la reparació, la reutilització, el reciclatge o el cicle de la matèria orgànica, entre d’altres. En total s’ofereixen més d’una vintena de propostes adreçades a diferents franges d’edat.

Les diferents activitats per a infants i joves inclouen el material necessari per a dur-les a terme ─recursos, jocs, preguntes guia, argumentaris...─ i estan classificades en funció de l’edat a la qual van adreçades, la temàtica que treballen i el tipus d’activitat.

Un primer bloc està dedicat a aprendre investigant. En aquesta categoria s’ofereixen activitats com Fem compost?, per iniciar el procés de compostatge a l’escola; Plantant residus, que proposa plantar residus en testos i observar els diferents processos de descomposició per descobrir el futur dels residus quan van a parar al medi; el Cinefòrum Homo Responsabilitus, un curt animat que permet analitzar els nostres hàbits, els seus impactes ambientals i fer propostes de millores; Investigadors de primera, que permet als nens i nenes descobrir els residus que generen, què se'n fa actualment i què poden fer per millorar-ne la gestió; o Anant a l'origen, una activitat que proposa investigar d’on provenen els productes que utilitzem i els impactes ambientals que comporta la seva producció.

El segon bloc proposa aprendre jugant i inclou iniciatives com un Quinto orgànic per conèixer com se seleccionen els diferents residus; el joc interactiu Atrapa l'impropi per treballar els errors més comuns al seleccionar els residus orgànics; Qui es menja a qui?, un joc a l’aire lliure per conèixer el cicle de la matèria orgànica en el medi natural i entendre el paper dels diferents organismes que componen el cicle; La paraula prohibida, que planteja als nens i nenes jugar amb conceptes relacionats amb el reciclatge definint-los a través de frases, paraules o mímica; o Jugant per una casa, un conte interactiu on s’han de prendre decisions de temàtiques medi ambientals per aconseguir una casa.

L’últim bloc està dedicat a aprendre debatent. En aquest cas, s’ofereixen activitats com el Cinefòrum: Wall-e per descobrir el futur de la Terra i reflexionar sobre el consum i els seus impactes ambientals i socials gràcies al visionat d’aquesta pel·lícula de Disney Pixar; I ara què en fem de tants residus?, un joc de rol que posa a les mans dels nens i les nenes la futura gestió de residus i les problemàtiques ambientals; Aplicant les 4R, un vídeo que explica què és l’economia circular i que serveix de punt de partida per pensar com aplicar les 4R al dia a dia; o Allò que ens uneix amb el Congo, dos documentals per descobrir els impactes mediambientals i socials de l’extracció del coltan i com es fabriquen mòbils, tauletes, etc.

Tots aquests recursos, que també estan a disposició de les entitats de lleure i d’associacionisme juvenil de la ciutat , es poden trobar a la web municipal


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalRubí

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha creat un nou portal web interactiu amb informació i recursos sobre el medi ambient de la ciutat. Està format per les àrees temàtiques de la biodiversitat i els espais verds, l’energia, la gestió de residus, l’aigua, la promoció ambiental i la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Article

L’Ajuntament de Rubí informa que s'ha instal·lat més d’una vintena d’aparcabicicletes a l’exterior de diverses escoles i equipaments de la ciutat per promoure l’ús d’aquest vehicle, tot i que són d’ús exclusiu per a personal municipal. L’actuació s’emmarca en Pla director de la bicicleta, que vol promoure l'ús de la bici i el patinet elèctric enfront del cotxe.

Article

Rubí ha engegat una campanya comunicativa per reduir els residus vinculats a la compra domèstica, per tal de conscienciar tant la ciutadania com els comerciants de la importància d'utilitzar envasos retornables i reutilitzables per prevenir els residus plàstics, que en l'última dècada han generat un rellevant impacte ambiental.

Butlletí