Rubí duu a terme la consulta pública prèvia a l’elaboració de la nova Ordenança de residus

30/10/2020 - 08:28

La normativa regularà aspectes com la recollida selectiva dels residus, la prevenció, l’obtenció i reutilització de recursos i la neteja viària

L’Ajuntament de Rubí ha obert una consulta pública prèvia a l'elaboració de la nova Ordenança municipal de residus, neteja viària i l’ús eficient de recursos, que promourà la reducció de residus, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva, establint drets i obligacions en aquesta matèria tot aplicant el principi de responsabilitat dels productors i posseïdors de residus. Els rubinencs i les rubinenques poden fer les seves aportacions fins al 27 d’octubre mitjançant la plataforma participa.rubi.cat.

La recollida de residus i la neteja viària de la ciutat són serveis essencials que diàriament s’activen per donar resposta a un municipi de gairebé 80.000 habitants. El servei gestiona 34.000 tones anuals de residus i vetlla per la neteja dels 282 km de carrer i dels 211 parcs i jardins de què disposa Rubí.

Per optimitzar aquests serveis i assolir un bon estat de la ciutat és necessària la coordinació i participació de totes les persones i agents que composen el municipi: veïns i veïnes, comerços, empreses, entitats, serveis municipals… Tothom consumeix recursos, genera residus i necessita viure i treballar en una ciutat salubre.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats col·lectives, i per complir amb els objectius de prevenció i reciclatge imposats des de la Unió Europea i previstos al Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20), cal que l’Ajuntament es doti d’instruments, com una Ordenança de residus, per promoure’n la seva reducció, la reutilització dels recursos i la recollida selectiva. El Pla Local de Residus 2019-2025, aprovat de forma definitiva pel Ple de l’Ajuntament al juliol, també contempla la redacció i aprovació d’una Ordenança de residus municipals.

La nova normativa serà el mitjà per regular la gestió i prevenció de residus, la neteja viària i l’ús dels recursos per tal de fer front als grans reptes que la ciutat haurà d’afrontar en els propers anys, com ara l’emergència climàtica o la reducció de l’impacte dels residus al medi.

Prèviament a l’elaboració d’aquesta norma, i d’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Consistori ha habilitat un espai de consulta per recavar, durant el termini de 15 dies naturals, l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per l’ordenança. Aquesta consulta prèvia possibilitarà que l’ordenança es pugui enriquir amb les opinions del debat públic, aportant-hi respostes i complicitats, i que aquestes influeixin en les decisions que s’adoptin des de les instàncies municipals.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalRubí
Etiquetes: 

Relacionats

Article

El Consistori ofereix una gamma completa de paraments de taula reutilitzables adaptats a les dimensions de cada celebració

Article

La web detalla el consum energètic i hídric dels equipaments municipals i les mesures preses per fomentar l’estalvi

Article

L’Observatori de l’Aigua de Terrassa, OAT, l’òrgan de participació ciutadana vinculada al servei d’abastament municipal, celebra el cinquè aniversari de la seva creació.

Butlletí