'Reptes per a la Sostenibilitat: Camí a Rio+20'

Font: Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)
22/06/2012

'La insostenibilitat en l'ús dels recursos naturals mundials supera el 60%. L'economia verda com a resposta'
La petjada ecològica de la humanitat excedeix la capacitat biològica de la Terra en un 50%, la demanda mundial d'energia primària continua creixent, fet que ha incrementat les emissions de CO2 a un nou rècord.
Prop de 1.400 milions de persones viuen encara en una pobresa extrema i la sisena part de la població mundial pateix desnutrició. A més, 1.500 milions de persones no tenen actualment accés a l'energia elèctrica i 3.000 milions encara en depenen de la biomassa.

 

Quatre recomanacions de l'OSE per aconseguir un desenvolupament sostenible:
1. 'Assumir el repte polític i social per impulsar l'economia verda en un model de desenvolupament més sostenible ambiental i socialment amb creació de llocs de treball verds i com a resposta estratègica a la crisi sistèmica i el canvi global'
Una transició justa i generalitzada a una economia verda permetria obtenir ingressos per càpita més elevats que els dels models econòmics actuals, alhora que reduiria la petjada ecològica gairebé en un 50% el 2050, amb un estalvi de recursos i alliberament d'espai ambiental.
En el 2030 les energies renovables podrien generar 20.400.000 llocs de treball verds a nivell mundial (PNUMA i OIT: Informe Ocupacions Verds).

2. 'L'economia verda permet reforçar una economia hipocarbónica amb polítiques de mitigació i estratègies d'adaptació al canvi climàtic i la reestructuració del model energètic amb energies renovables que afavoreixi les actuacions de progrés dels països més vulnerables'
El desafiament consisteix a augmentar l'accés dels pobres a l'energia sense augmentar les emissions de carboni. Un altre tema d'interès és la "pobresa energètica". La pobresa energètica de les llars es produeix quan les famílies són incapaces de pagar una quantitat de serveis energètics suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o es veuen obligades a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica. S'estima que la pobresa energètica afecta el 10% de les llars espanyoles.

3. 'L'economia verda es basa en el desacoblament del desenvolupament i les pressions ambientals, reforça la gestió sostenible dels serveis ecosistèmics, i fomenta la revaloració del capital natural, alhora que planteja una comptabilitat dels serveis dels ecosistemes'
També és fonamental fomentar l'assignació de preus correctes mitjançant l'aplicació d'instruments econòmics, fiscals i mecanismes de mercat que complementin i reforcin els sistemes de regulació normativa.
El sistema de comptabilitat tradicional exclou els canvis qualitatius i quantitatius del medi ambient, el que impossibilita una visió real de l'estat del benestar de les societats. El mesurament més enllà del PIB, amb l'evolució cap a un conjunt d'indicadors que mesurin l'estoc i els fluxos dels recursos naturals, és fonamental per comptabilitzar el desenvolupament humà.

4. 'Donar suport a la transició justa cap a una economia verda potenciant esquemes de Governança local i global per a la sostenibilitat'
Els governs tenen un paper bàsic per fer possible la transició cap al desenvolupament sostenible, modificant lleis i polítiques i invertint diners públics en riquesa pública. Cal plantejar una reforma més àmplia del marc institucional per al desenvolupament sostenible, i dins d'aquest context queda patent la necessitat de reforçar la governança ambiental en tots els àmbits (local, nacional i mundial).

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Per salut, perquè el planeta ho necessita i perquè cal actuar davant l’emergència climàtica, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la zona de baixes emissions (ZBE) permanent. Aquesta mesura limitarà la circulació dels vehicles més contaminants, reduirà un 15% les emissions de NO2 i millorarà la qualitat de l’aire. L’any 2018 la contaminació va provocar la mort de 351 persones a la ciutat.

Article

Segons un informe elaborat per l'ONG WWF, la regió del Mediterrani és la quarta productora de plàstic del món. En total, genera uns 24 milions de residus plàstics cada any i l'equivalent a 33.800 ampolles d'aigua es llencen cada minut al mar.

Article

Una infografia de la publicació Capgros explica de forma senzilla i esquemàtica tot el que necessites saber sobre la instal·lació dels punts de recàrrega per si estàs pensant comprar-te un cotxe elèctric o te l’acabes de comprar.

Butlletí