Quants municipis fan la recollida selectiva porta a porta a Catalunya?

16/05/2023 - 08:00

L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta a presentat un balanç de l'estat de les implantacions d'aquest sistema.

 

D'ençà de les primeres implantacions de la recollida selectiva porta a porta (PaP) a Catalunya l’any 2000, el degoteig en nombre d’implantacions ha estat continu.

Actualment, a maig de 2023, hi ha un total de 311 municipis amb la recollida PaP dels 947 municipis que hi ha a Catalunya

És, però, l’any 2018 que el nombre d’implantacions experimenta un fort creixement, amb un total de 65 noves implantacions. Aquest fort increment ve condicionat per l’entrada dels objectius en matèria de reciclatge marcats des d’Europa, i la constant pujada dels preus del cànon de residus per entrada a abocador i incineració. Això promou que els ens públics responsables del servei de recollida apostin pels sistemes més eficients que permetin aconseguir, en breu temps els millors resultats, en qualitat i quantitat, com és el cas de la recollida porta a porta.

Municipis PaP a Catalunya abril de 2023

Actualment, a maig de 2023, hi ha un total de 311 municipis amb la recollida PaP dels 947 municipis que hi ha a Catalunya, la qual cosa representa prop d’un 33% del total, amb la previsió que aviat hi hagi gairebé 150 noves implantacions i s’assoleixi pràcticament el 50% dels municipis catalans amb aquest sistema. Aquests estan distribuïts en 33 de les 42 comarques catalanes, amb cobertura del servei aproximadament uns 850.000 habitants, que representa al voltant d’un 11% del total de població a Catalunya.

a gran majoria dels municipis PaP actuals recullen porta a porta de 5 o 4 fraccions. Pel que fa a l’horari de recollida, el 70% dels municipis tenen la recollida nocturna i un 30% diürna. Alguns tenen la recollida nocturna o diürna segons la zona del municipi, o bé segons la fracció. I alguns altres tenen la recollida nocturna, però fan la recollida del vidre diürna.

Actualment, encara hi ha poques experiències en municipis amb molta població i elevada densitat de població amb la implantació a tot el municipi. Cal destacar les experiències de Ripollet amb 39.031 habitants i 9.014,1 (hab./km²) que han assolit un 61% de recollida selectiva (RS), Manlleu amb 20.883 habitants i 1.212 (hab./km²) amb un 85% de RS, Cardedeu amb 18.785 habitants i 1.552 (hab./km²) i un 80% de RS, La Garriga amb 16.778 habitants i 893 (hab./km²) a prop d’un 80% de RS i Berga amb 16.762 habitants i 742,7 (hab./km²) amb un 78% de RS.

Malgrat els excel·lents resultats, el fet que la majoria d’implantacions es donin encara en municipis de mida mitjana o petita no té prou pes en el global del país per assolir els objectius en matèria de reciclatge.

Es fa, doncs, imprescindible l’aposta de les grans i mitjanes ciutats per sistemes d’alta eficiència, com és la recollida porta a porta. Aquesta aposta faria capgirar els resultats de manera immediata, i contribuiria de forma determinant a assolir els objectius fixats per la Unió Europea amb fluxos recollits selectivament d’alta qualitat, amb el gran benefici ambiental associat a una gestió corresponsable dels residus.

 

Categories: 

Relacionats

Article

Aquest nou sistema ha permès reduir dràsticament els residus de la fracció resta.

Notícia

Begur incrementa els controls per garantir el bon funcionament del sistema de recollida de residus.

Notícia
S'han presentat les dades de l'any 2022

L’any 2022 el 45,3% dels residus municipals s’han recollit de forma separada. Les cinc comarques amb millors resultats de recollida selectiva tenen implantats sistemes eficients com la recollida selectiva porta a porta o amb contenidors tancats i identificació de l’usuari.

Butlletí