Millora de la recollida selectiva porta a porta, empitjora en àrres d'emergència a Arenys de Munt

Font: Ajuntament d'Arenys de Munt
11/05/2016 - 09:31

El rebuig del porta a porta representava el 46% l’any 2013 i s’ha reduït al 30% l’any 2015. La fracció orgànica del porta a porta, per la seva banda, representava el 31% el 2013 i ha estat el 40% el 2015.

De l’estudi de les dades de la recollida selectiva a Arenys de Munt corresponents a l’any 2015 se’n desprèn que ha millorat la recollida selectiva porta a porta, que ha augmentat en totes les fraccions d’interès i s’ha reduït pel que fa al rebuig. El percentatge de residus impropis barrejats en la fracció orgànica l’any 2015, però, ha empitjorat fins a arribar al 5,8% (el 2013 va ser del 4,6%).

Durant l’any 2015 a Arenys de Munt s’han recollit 3.357 tones d’escombraries, de les quals 172 han estat de paper, 178 d’envasos, 630 d’orgànica, 213 de vidre, i 2.164 de rebuig. Aquesta quantitat de rebuig representa el 64% en total, i d’acord amb les directives de la Unió Europea, l'Agència de Residus de Catalunya ha establert per l'any 2020 que el rebuig no podrà superar el 40%, i que els municipis que no recullin selectivament el 60% dels seus residus seran penalitzats mitjançant el pagament d’un cànon cada cop més alt per cada tona de fracció resta o rebuig.

Les dades globals d’Arenys de Munt corresponents a l’any 2015, però, posen de manifest que globalment no s’ha millorat, perquè els bons resultats del porta a porta s’han vist minvats per l’empitjorament de les àrees d’emergència. La recollida selectiva bruta del porta a porta ha millorat clarament, arribant al 70% (el 2014 havia estat del 65% i el 2013 del 57%), però si tenim en compte les tones d’escombraries recollits a les àrees d’emergència, el percentatge de recollida selectiva bruta es redueix al 36%, xifra que es manté estable des del 2013 i allunyada de l’objectiu del 60% que fixa la Unió Europea per d’aquí a quatre anys.

Durant l’any 2015, per cada tona de fracció orgànica recollida hem estalviat uns 55€, per cada tona d’envasos hem rebut 217€ i per cada tona de paper i cartró hem rebut 81€. En canvi, per cada tona de fracció resta o rebuig que hem de tractar paguem 58,54€. El cànon per cada tona de rebuig que generem ens ha costat 9€ el 2015 i el 2020, d’aquí a quatre anys, serà de 47€. Les regidories de Medi Ambient i de Convivència han endegat diferents campanyes per millorar la recollida selectiva, i properament la regidoria d’Espai Públic actuarà a l’àrea d’emergència del rial Bellsolell, tot plegat encaminat a canviar hàbits de les persones que encara no són conscients que és una responsabilitat de tots els arenyencs complir amb l’ordenança de recollida de residus sòlids urbans, per respecte al medi ambient, a la convivència, i per l’impacte econòmic que tindrà en el pressupost municipal en un futur no massa llunyà.


 

Categories: 
Municipis: 
MaresmeArenys de Munt

Relacionats

Notícia

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Canet de Mar inicia aquesta campanya amb la intenció de reduir l'incivisme que fa que moltes persones abandonin a la via pública bosses de residus mal separats o fora del dia corresponent. Consta d'accions de sensibilització i conscienciació, amb atenció pesonalitzada als veïns de domicilis que no participin correctament de la recollida selectiva. Es comptarà amb la col·laboració de la Policia Local per sancionar les persones reincidents. 

Article

Un any després de la implantació del nou sistema de recollida de residus, es triplica el reciclcatge. 

Notícia

Actualment a Arenys de Munt el nivell de reciclatge és del 45%, i tot i que s’ha augmentat un 8% respecte a inicis d’any, des de l’Ajuntament es mostren disconformes amb la xifra actual. Per tal d’assolir l’objectiu del 60% marcat per l’Agència de Residus de Catalunya, a banda de les campanyes que es duran a terme, el regidor de Medi Ambient, Jordi Maimí demana la col·laboració del poble.

Butlletí