L’OBSERVATORI DE LA TORDERA, tornem a la Tordera !

Font: Observatori de la Tordera i Diputació de Barcelona

10/10/2017 - 10:10

L’Observatori de la Tordera és un projecte interdisciplinari que neix el 1996 en el què participen l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de Sant Celoni, d’Hostalric i d’Arbúcies.

L’objectiu principal és el seguiment d’indicadors ecològics i socials a la conca del riu Tordera per avaluar-ne el seu estat al llarg del temps. El riu Tordera neix al Montseny i recorre gairebé 62 km fins arribar a la costa, entre Blanes i Malgrat de Mar on ha format un petit delta de 8 km2, una zona humida de gran valor ecològic inclosa en la Xarxa Natura 2000.

La contaminació d’aquest riu, sobretot a causa de l’activitat industrial, la construcció d’infraestructures i la sobrefreqüentació han minvat la qualitat d’aquest espai però, aquest procés, poc a poc va revertint i es va recuperant la vegetació de ribera i es tornen a sentir, per exemple, el cant de les granotes.

L’Observatori, la Tordera, gràcies als seus estudis i difusió dels resultats ha tingut un paper fonamental en la recuperació de la conca i ha convertit la Tordera en un dels rius més estudiats d'Europa. Des de l’Observatori és pretén establir un sistema integrat de seguiment i monitoratge a través d’indicadors biològics, hidrològics i fisicoquímics per avaluar l’ estat ecològic, la qualitat de l'entorn fluvial així com dels processos de canvi global a curt i llarg termini. El seguiment de l’estat ecològic de la conca de la Tordera es basa en diferents línies de treball:  hidrologia, diatomees, vegetació de ribera, macroinvertebrats, ictiofauna, aus, amfibis i quiròpters aquàtics.

El PROECA ofereix una gran diversitat d’activitats d’educació ambiental, comunicació i formació consolidant-se com un programa de referència entre els centres educatius del territori, tot i que no disposa d’equipament fix, sinó que és un projecte que es desenvolupa directament a la conca del riu Tordera i compta amb els equipaments que els diferents municipis posen a disposició del projectes que poden ser centres educatius o espais municipals.

Difonent l'esperit científic

L’Observatori ofereix dues activitats educatives que s’adrecen a les escoles de la conca. Es poden realitzar en qualsevol època de l’any i es basen una metodologia científica i experimental.  Els participants es desplacen fins a l’espai fluvial més proper que pot ser la Tordera o el Pertegàs i realitzen una pràctica de diagnosi a través de bioindicadors: els macroinvertebrats aquàtics i la vegetació de ribera.

L’altra activitat “Tornem a la Tordera!” es desenvolupa en diferents punts dins del municipi de Sant Celoni. Es tria l’espai més proper perquè els participants coneguin el seu entorn fluvial més immediat. S’identifica les espècies característiques d’aquests espais i es fan pràctiques mostreig, identificant per exemple, macroinvertebrats.

Les dues activitat tenen un objectiu comú:  donar a conèixer als alumnes els valors ecològic s i socials de la conca del Tordera mitjançant una metodologia experimental, les mateixes que utilitzen els investigadors de l’Observatori, per fomentar entre els més joves, l’esperit científic alhora que es consciencia sobre la importància de les nostres accions per conservar l’entorn més proper. 

A més, el PROECA impulsa l’elaboració de quaderns vinculats a les diferents línies de treball de l’Observatori adaptats als diferents nivells educatius i incorporen la il·lustració científica com a eina de transferència de coneixement. D’aquesta manera s’aconsegueix fer arribar els resultats dels estudis que realitzen al públic escolar.

 

L’Observatori posa a disposició dels centres educatius una maleta pedagògica “La Tordera, un recurs educatiu a l’abast” amb propostes d’activitats, itineraris i recursos per treballar a l’aula i al riu

A més de les activitats per a públic escolar, l’Observatori treballa amb altres sectors de la població, per exemple amb ciutadania organitzant sortides i xerrades per donar a conèixer els valors del patrimoni socioecològic del riu i els resultats dels estudis, també amb la comunitat científica  per intercanviar i donar difusió de la metodologia utilitzada en l’anàlisi d’indicadors i de gestió de les dades. I per, últim, treballa a nivell governamental, per adaptar la informació obtinguda de manera que sigui útil la planificació, la gestió territorial i la presa de decisions per part dels gestors del territori.

Tornem a la Tordera

 “Tornem a la Tordera” és una exposició itinerant que dona a conèixer  patrimoni socioecològic de la conca, així com les característiques dels diferents cursos fluvials del riu Tordera i de la riera d'Arbúcies.

Coneix les novetats de l’Observatori de la Tordera a través del seu facebook

Fonts consultades:

Facebook: L’Observatori de la Tordera

Il·lustració científica UAB-Observatori de la Tordera

La Tordera, un recurs educatiu a l’abast

Fotografies: l’Observatori de la Tordera


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Municipis: 
MaresmeTordera
SelvaArbúcies
Vallès OrientalSant Celoni

Relacionats

Article

Prop de 5.500 estudiants han participat en el programa educatiu ‘Descobreix el riu’ durant aquest curs escolar. Els alumnes han procedit d’una norantena de centres educatius de 33 municipis de les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

La Fundació Rivus posa a disposició l’exposició sobre els amfibis i rèptils aquàtics presents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

Lliurats els premis del VII Concurs de Dibuix “Descobreix el riu”, dedicat al blauet

Butlletí