Lloret de Mar convoca el Comitè Municipal de Sequera

20/03/2023 - 11:30

La comissió es reunirà quinzenalment per tal de fer seguiment de la situació de sequera i de les mesures adoptades en el marc del Pla d’emergència en situacions de sequera de Lloret.

L’Ajuntament de Lloret de Mar va convocar ahir el Comitè Municipal de Sequera arran de l’entrada en fase d’excepcionalitat de sequera hidrològica i pluviomètrica declarada per l’Agència Catalana de l’Aigua. Arran de l’entrada en fase d’excepcionalitat, el Comitè Municipal de Sequera es reunirà quinzenalment per tal de fer seguiment de la situació de sequera i de les mesures municipals a adoptar.

L’Ajuntament de Lloret, via decret d’alcaldia, ha declarat avui oficialment la situació d’excepcionalitat de sequera al municipi i ha publicat un ban d’alcaldia per transmetre a la ciutadania les recomanacions i les ordres d’obligat compliment per fer front a l’escassetat d’aigua. A més s’ha habilitat un apartat informatiu al web municipal.
 

Mesures municipals 
 

 • Reg d’arbres o plantes de jardins, zones verdes i horts urbans amb aigua potable queda restringit a reg de supervivència, només mitjançant reg gota a gota o regadora amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, limitat a horari de menor insolació (de 20h a 8h). La prohibició del reg no s’aplica al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora o de pous i dipòsits d'aigües freàtiques. Reprogramació dels sistemes automàtics de reg i reorganització del calendari de reg per donar compliment a les restriccions de reg de parcs i jardins i zones verdes públiques. No plantació de gespa i/o plantes de temporada, arbustos i arbres.
   
 • Prohibició del reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport (amb limitacions).
   
 • Prohibició d’ompliment total o parcial de les fonts ornamentals. Pel que fa a les fonts d’aigua potable, no ornamental, valoració del tancament d’algunes fonts públiques.
   
 • Limitació del servei de neteja de via pública, clavegueram, façanes o edificis, efectuant-la emprant aigua freàtica i/o aigua regenerada.
   
 • No muntatge de dutxes de platja.
   
 • Tancament dels WC públics situats en espais públics.
   
 • Vigilància de la policia i altres cossos d'inspecció i seguretat del compliment de les mesures adoptades.
   
 • Tancament d’escomeses en cas de detecció d’ús fraudulent de l’aigua.
   
 • Intensificació de les campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua a través de notes de premsa, xarxes socials i altres mitjans locals. 
   

Mesures adreçades a la ciutadania i a les empreses 

 • Reducció de consums d’aigua potable respecte el consum en situació de normalitat per a cada tipus d’ús, en els valors següents:
  • Reg agrícola: 40%
  • Usos ramaders: 30%
  • Usos industrials: 15%
  • Usos recreatius que impliquin reg: 50%
  • Altres usos recreatius: 15% 
    
 • Reg de jardins i horts particulars prohibit amb les següents excepcions:
  • El reg d’arbres i plantes amb aigua potable queda restringit a reg de supervivència, que ha de fer-se en horari de menor insolació (de 20 h a 8 h), amb la quantitat d’aigua mínima i indispensable i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
  • Permès el reg d’arbres i de plantes amb aigües de pluja recollides en teulades i amb aigües regenerades procedents de depuradora.
  • Prohibit el reg de gespa en tots els casos. 
    
 • Ús d'aigua potable per ompliment de piscines queda limitat exclusivament als casos següents:
  • Prohibit omplir cap piscina d’aigua dolça de nova construcció.
  • El reompliment parcial de piscines que ja estan plenes, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres, sempre que aquestes disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua i tan sols en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.
  • En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants. 
    
 • Neteja de vehicles queda limitat a:
  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb l’ús d’esponja i galleda.
  • Permesa la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.
    
 • Neteja de carrers, paviments, façanes i similars:
  • Es prohibeix la neteja de carrers, paviments, edificis, façanes, finestres... amb aigua potable. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar ni amb galleda i esponja. 
    
 • Explotacions ramaderes i nuclis zoològics:
  • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. 

Aquestes mesures són un pas més en les restriccions que ja s’havien adoptat arran de la declaració de la fase anterior d’alerta, quan l’Ajuntament havia aplicat limitació en l’ús d’aigua, principalment en la disminució dels regs de jardins i zones verdes amb aigua potable, emprant aquesta finalitat aigua regenerada procedent de la depuradora i aigües freàtiques i ajustant l’horari a les hores de menor insolació, així com procedint al tancament de fonts i basses ornamentals.
 

 

 


 

Municipis: 
SelvaLloret de Mar

Relacionats

Article

TAIGUA substituirà més de 12 mil metres de canonades amb una inversió de 3,6 milions d'euros.

Article

Aquesta és una acció més de les diverses que l’Ajuntament ha anat posant en marxa des de l’entrada en emergència per sequera el passat mes de setembre.

Article

L’objectiu del Pacte Social de l’Aigua és defensar la gestió pública, la transparència del servei la implicació de la ciutadania

Butlletí