La recuperació del Congost i la creació dels aiguamolls de Can Cabanyes a Granollers

Font: Ajuntament de Granollers i Diputació de Barcelona

14/08/2017 - 16:35

Granollers disposa de dos espais d’aigua: el riu Congost i l’espai natural de Can Cabanyes. El servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament de Granollers impulsa activitats i itineraris guiats, exposicions i la instal·lació de plafons informatius vora el riu amb l’objectiu de conèixer com ha evolucionat la ciutat, quin paper ha tingut el Congost i el seu valor ecològic. Per altra banda, les activitats que es realitzen a l’espai natural de Can Cabanyes es gestionen des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Diferents actors amb un objectiu comú: posar en valor els espais d’aigües continentals del municipi.

El riu Congost

El riu Congost travessa el terme municipal de Granollers de nord a sud aportant gran quantitat d’aigua al territori, fet que ens indica el propi nom i que segons algunes versions,  fa referència l’abundància de granotes (en català antic es coneixien com granolles) que es podien trobar a les basses i aiguamolls propers al riu.1

Granollers, a partir de mitjans del s.XIX inicia un procés de transformació substituint progressivament els camps de cultiu per la indústria i el comerç. La disponibilitat d’aigua, tant subterrània com la que oferia el riu Congost va permetre el desenvolupament de fàbriques tèxtils i adoberies de gran renom a Catalunya. La construcció de vies de comunicació com la carretereta de Barcelona-Vic i les dos vies de tren van convertir el municipi en un lloc estratègic pel comerç.

El riu Congost travessa el terme municipal de Granollers de nord a sud. Aquest desenvolupament industrial i comercial, sobretot a partir dels anys 60 del s.XX,  va anar progressivament en detriment de la qualitat ambiental de riu, convertint-se en un dels entorns fluvials més contaminats de la zona.

fortunadament, a partir dels anys 80, el procés fa un gir de 180º. L’Ajuntament de Granollers i l’antic Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (avui Consorci Besòs-Tordera) i altres entitats es coordinen i comencen a treballar de valent per recuperar aquest espai.

L’any 1999, s’aprova per Ple, el Pla d’acció ambiental de Granollers que s’elabora dins del procés que acabarà conformant l’Agenda 21 local. És un procés participatiu que identifica els aspectes ambientals que cal millorar al municipi i es planteja l’objectiu de “conservar i millorar el patrimoni natural i la qualitat del paisatge: protecció d’àrees locals d’interès natural, catàleg d’arbres protegits i zones boscoses, pla de gestió de les àrees forestals, etc.”1

Durant aquests anys s’han realitzat accions molt diverses que han permès recuperar i millorar el riu i el seu entorn. Alguns exemples són: la recuperació de camins fluvials, construcció d’estacions depuradores d’aigües residuals, segellament de l’antic dipòsit de residus, millora de la connectivitat entre el riu i els espais naturals propers, etc. Avui dia, pels seus valors ecològics i la seva biodiversitat que acull, està inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

Les actuacions de millora també han permès retronar aquest espai a la ciutadania, convertint-se en un lloc de trobada i de realització d’activitats de lleure, també d’educació ambiental.

L’Ajuntament de Granollers organitza activitats guiades vora el riu, tallers i itineraris que permeten conèixer als participants quin paper ha tingut el Congost en la història del municipi, quina biodiversitat acull i quins són els valors ambientals i socials d’aquest espai.

També es pot fer una descoberta autònoma d’aquest espai ja que al mur del passeig fluvial, a la zona més urbana, el passejant pot trobar una exposició permanent “Mira el Congost!” on explica a través de diferents plafons informatiu, la relació amb la ciutat, la biodiversitat, la vegetació i els contrastos del paisatge.

Can Cabanyes

La creació dels aiguamolls de Can Cabanyes és una de les accions que es s’han realitzat per recuperar l’entorn de l’espai fluvial i augmentar el seu valor ecològic.  Abans, era un solar amb pins pinyoners i ple de runes i altres deixalles. Una de les primeres accions que es va fer en aquest espai va ser el de plantar 2000 alzines, la recuperació de camins, la construcció d’un centre d’educació  ambiental i la formació d’un aiguamoll (1 Ha) amb l’objectiu d’actuar com a tractament terciari i que completés el procés de depuració d’aigües residual de l’estació depuradora, per tant, aquest espai està connectat directament amb el riu Congost. La presència d’aigua també tindria un efecte potenciador de la biodiversitat, ja que oferirà espai de descans, refugi i aliment a gran varietat de fauna (aus, peixos, macroinvertebrats, amfibis, etc.). Les tasques de seguiment que fan els experts de la zona constaten que l’objectiu de fomentar la biodiversitat es va assolir en poc temps.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers i l’Ajuntament impulsen un conjunt d’activitats adreçades a escolars i ciutadania per conèixer aquest espai. Es realitzen itineraris, pràctiques d’observació d’aus , activitats de recerca, identificació de la qualitat de l’aigua, etc.

Actualment, es continua treballant per millorar encara més l’espai fluvial i apropar-lo a la ciutadania. Us convidem a seguir de prop les accions que es realitzen vora el riu Congost!

Fonts consultades:

1Anuari del Centre d'Estudis de Granollers 2011. La recuperació ambiental i social del riu Congost a Granollers.

http://www.museugranollersciencies.org/cabanyes/

http://www.granollers.cat


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Municipis: 
Vallès OrientalGranollers

Relacionats

Article

Prop de 5.500 estudiants han participat en el programa educatiu ‘Descobreix el riu’ durant aquest curs escolar. Els alumnes han procedit d’una norantena de centres educatius de 33 municipis de les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

La Fundació Rivus posa a disposició l’exposició sobre els amfibis i rèptils aquàtics presents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

Lliurats els premis del VII Concurs de Dibuix “Descobreix el riu”, dedicat al blauet

Butlletí