La gestió del risc de l'arbrat

08/05/2020 - 09:45

L'arbrat (bosc) urbà és una part bàsica de la infraestructura verda i contribueix a millorar la qualitt de vida de les comunitats urbanes i els seus residents. Les persones prefereixen ciutats amb parcs i arbres ben cuidats, però és necessari gestionar la seguretat (i la percepció de seguretat) del nostre patrimoni verd. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona ha publicat una Guia per a la gestió del risc de l'arbrat.

La Gerència de Serveis del Medi Ambient de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina tècnica de Canvi climàtic i Sostenibilitat, ha elaborat una Guia per a la gestió del risc de l'arbrat , amb l'objectiu d'ajudar als municipis a valorar el risc de l’arbrat.

L'arbrat (bosc) urbà és una part bàsica de la infraestructura d'una comunitat, en aquesta infraestructura verda els arbres dominen sovint el paisatge o en són, com a mínim, una de les parts visibles.

Aquest document, que ha estat redactat per en Gerard Passola, expert en arboricultura, pretén orientar als gestors en l’elaboració d’un Pla de Gestió del Risc i, a través de l’inventari, decidir quins son els arbres a avaluar, quin és el tipus de gestió que requeriran i, sobretot, determinar els casos que s’hauran de derivar a estudis avançats per especialistes i amb l’instrumental adequat. No descriu amb profunditat el procediment científic de diagnosi sino com es pot fer una avaluació global de la massa arbòria per detectar-ne el exemplars que presenten un risc real.

Determinar el risc d’un arbre és difícil i les decisions no es poden basar en aspectes subjectius, doncs podríem eliminar dràsticament l’arbrat perdent els beneficis que ens aporten. Cal conèixer els elements prioritaris que permeten avaluar el risc i determinar els arbres que hauran de ser valorats per professionals. Aquest coneixement ens permetrà també elaborar un Pla que concreti els programes de plantació i/o poda i estableixi les actuacions per a la prevenció i la correcció dels defectes.

Els arbres urbans contribueixen a millorar la qualitat de vida de les comunitats urbanes i els seus residents; les persones prefereixen ciutats amb parcs i arbres ben cuidats, però és necessari gestionar la seguretat (i la percepció de seguretat) del nostre patrimoni verd.

La Guia està estructurada en dos parts. En la primera s’exposen conceptes sobre els arbres i els principals factors associats al risc, les dades de l’inventari que cal tenir en compte, la metodología d’avaluació del risc i la realització de l’informe final; en la segona s’exposen exemples de fitxes de valoració i de classificació del risc.

Aquestes fitxes, que pretenen ser un model de recollida de dades de l’arbre relacionades amb el risc, estan basades en el Mètode TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) de la ISA (International Society of Arboriculture) que ha elaborat unes taules de determinació del risc i una avaluació bàsica, i en el mètode QTRA (Quantified Tree Risk Assessment).

Més informació


 

 

Categories: 

Relacionats

Article

Nou canal de Twitter sobre les activitats de suport a la gestió ambiental i l'acció climàtica local de la Diputació de Barcelona.

Article

El Museu de Ciències Naturals de Granollers obre una nova plataforma lirons.org per al seguiment i estudi del liró gris (Glis glis). Formada per una combinació entre investigadors professionals i persones voluntàries, té l'objectiu principal de recollir dades suficients sobre aquesta espècie i veure així la seva resposta als canvis del clima i del paisatge. El programa de seguiment del liró gris compta amb una trentena d'estacions a Catalunya algunes d'elles situades al Parc del Montnegre i el Corredor, al Parc Natural del Montseny i a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, on compten amb el suport principal de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Article
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona difon una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora

Les invasions biològiques representen la segona causa més important de pèrdua de biodiversitat després dels canvis d'usos del sòl i de la destrucció d'hàbitats, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UCIN). Però, quines són les principals espècies exòtiques invasores que s'estableixen a les comarques gironines amb oportunitats reals de ser gestionades? Com cal actuar perquè el seu impacte no afecti les espècies autòctones, sense desplaçar-les ni produir canvis substancials en la composició dels hàbitats? El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa temps per respondre aquestes preguntes i ara presenta una sèrie de vuit protocols de gestió de la flora exòtica invasora.

Butlletí