La Diputació de Barcelona analitza les aigües de les fonts naturals

20/06/2018 - 08:26

Des de l'Oficina d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona es dòna suport als ajuntaments de la província de Barcelona en la gestió ambiental de la qualitat de les aigües continentals (anàlisis de fonts naturals i pous).

Les fonts naturals són aigües subterrànies que afloren a la superfície de forma natural o que s’extreuen mitjançant galeries d’infiltració i no són utilitzades amb finalitats comercials ni estan connectades a dipòsits o xarxes de distribució pública.

Des de l'Oficina d'Avaluació i Gestió ambiental es realitzen anàlisis d'avaluació de la qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l'objectiu de determinar si són aptes pel consum humà o el reg.

Les fonts naturals, en tant que ecosistemes d’aigua dolça, formen part del patrimoni ambiental i cultural local. Les fonts constitueixen un ecosistema viu, amb una fauna, una flora i un paisatge associats i, alhora, un punt de trobada social, cultural i també amb una llarga tradició d’excursionisme al nostre país.

Es considerarà que són de freqüentació elevada si de forma habitual, per tradició, costum o lleure, s’hi detecta la presència de persones que consumeixen l’aigua per beure o preparar aliments al voltant de la font o s’emporten l’aigua en recipients per al consum particular.

Quan les circumstàncies de freqüentació siguin molt elevades, el Departament de Salut recomana incloure la font en l’àmbit d’aplicació de l’RD 140/2003.

L’activitat humana ha malmès l’estat de l’entorn de les fonts naturals, així com de la qualitat de les seves aigües. Els abocaments residuals il·legals, les extraccions massives d’aigua en zones properes a la massa d’aigua subterrània, han provocat dèficit de cabal i alteració de la qualitat de l’aigua.

Es realitzen anàlisis i estudis de les qualitat de les aigües de les fonts naturals amb l'objectiu de determinar si són aptes pel consum humà o el reg.

Concretament s'analitzen els següents paràmetres: paràmetres físico-químics com la terbolesa, conductivitat, pH, amoni i nitrat i els paràmetres microbiològics com el recompte de bacteris coliforms, recompte d’Escherichia coli, Recompte de Clostridium perfringens i recompte d’enterococs. Cada 5 anys es recomana realitzar un seguiment analític complert, on s’inclouen paràmetres com els hidrocarburs aromàtics policíclics, els plaguicides, metalls i oxidabilitat, entre altres.


 

Categories: 

Relacionats

Article

El Pla director urbanístic, redactat per la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat, crea un marc urbanístic i territorial adequat per recuperar, difondre i fer accessibles els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de les lleres d’aquests tres rius de la demarcació de Barcelona.

Article

El projecte PECT “Girona, regió sensible a l’aigua” s’erigeix per fer front al risc quantitatiu i qualitatiu de les aigües del Baix Ter.

Article

L'Ajuntament de València, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua, treballa per a convertir-se en espai 100% lliure de botelles d'aigua de plàstic d'un sol ús. Esta mesura pretén no sols potenciar el consum d'aigua de l'aixeta en totes les dependències municipals, sinó servir de contribució mediambiental per a reduir la petjada de carboni que implica beure aigua embotellada respecte de la de l'aixeta i reduir els residus que es produeixen.

Butlletí