La connexió a ATL d'Igualada des d'una perspectiva de l'Agenda 2030

Font: Ajuntament d'Igualada

12/02/2020 - 08:28

En els darrers anys la situacions cícliques de manca de reserva d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades ha ocasionat escenaris on l’abastament d’aigua del sistemes d’abastament de la zona ha quedat seriosament compromès. 

Dins aquest marc, la situació d’Igualada, no és una excepció, i tot i que, aquests períodes de manca de reserves d’aigua no ha arribat a afectar a la continuïtat del subministrament, si que posava en alerta de que calia fer algun tipus d’actuació per assegurar el subministrament d’aigua a futur i ser més resilient davant d’aquestes situacions.

La connexió amb el sistema d’abastament d’ATL bé a satisfer aquestes necessitats a la vegada que reforça el compromís de la companyia amb els objectius de desenvolupament sostenible,

En aquest sentit, i amb aquest conveni d’adquisició de cabals d’aigua es contribueix també a l’assoliment d’alguns objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 com són:


Els cabals subministrats a través de la xarxa de distribució del sistema d’ATL (provinents majoritàriament de l’embassament de la Llosa del Cavall) presenten unes característiques organolèptiques de més qualitat que les aigües captades a l’aqüífer de Carme-Capellades.


La substitució de part dels cabals que fins ara s’extreien dels pous per aigua del sistema ATL permetrà preservar aquestes reserves d’aigua subterrània i afavorir el compliment de l’objectiu de que l’aqüífer deixi d’estar en un mal estat quantitatiu.


La nova font de subministrament que suposa aquesta connexió permet garantir la reserva d’aigua a present i futur, i això permetrà al municipi d’Igualada de poder fer front a futures demandes de consum associades al creixement urbà i industrial i per consegüent afavorir l’atracció de nous projectes empresarials.


La preservació de les reserves de l’aqüifer de Carme-Capellades com a reserva estratègica permetrà també afavorir la protecció de la biodiversitat de la zona.

 


L’aliança amb altres agents afavoreix l’assoliment dels objectius. En aquest cas, la connexió a un sistema d’abastament tant fiable i robust que representa ATL permet fer front a tots els reptes de sostenibilitat de la companyia amb una major fortalesa.


 


 

Categories: 
Municipis: 
AnoiaIgualada
Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

La Comissió d'Estudi que -integrada per regidors del consistori, tècnics i representants dels consells de districte- haurà de redactar i presentar una memòria, un treball que haurà de servir de base per a la resolució de l’expedient, havent de contemplar aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de l’activitat, la seva forma d’exercici i gestió, entre d’altres, que justifiquin el millor règim i forma de gestió del servei de l'aigua.

Article

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer ordre per a la seva consecució. .

Article

Coincidint amb el quart aniversari de la definició per part de les Nacions Unides de l’Agenda 2030, l'Ajuntament de Barcelona ha estat endegant una campanya de comunicació per sensibilitzar la ciutadania sobre els disset objectius de desenvolupament sostenible.​

Butlletí