La connexió a ATL d'Igualada des d'una perspectiva de l'Agenda 2030

Font: Ajuntament d'Igualada

12/02/2020 - 08:28

En els darrers anys la situacions cícliques de manca de reserva d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades ha ocasionat escenaris on l’abastament d’aigua del sistemes d’abastament de la zona ha quedat seriosament compromès. 

Dins aquest marc, la situació d’Igualada, no és una excepció, i tot i que, aquests períodes de manca de reserves d’aigua no ha arribat a afectar a la continuïtat del subministrament, si que posava en alerta de que calia fer algun tipus d’actuació per assegurar el subministrament d’aigua a futur i ser més resilient davant d’aquestes situacions.

La connexió amb el sistema d’abastament d’ATL bé a satisfer aquestes necessitats a la vegada que reforça el compromís de la companyia amb els objectius de desenvolupament sostenible,

En aquest sentit, i amb aquest conveni d’adquisició de cabals d’aigua es contribueix també a l’assoliment d’alguns objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 com són:


Els cabals subministrats a través de la xarxa de distribució del sistema d’ATL (provinents majoritàriament de l’embassament de la Llosa del Cavall) presenten unes característiques organolèptiques de més qualitat que les aigües captades a l’aqüífer de Carme-Capellades.


La substitució de part dels cabals que fins ara s’extreien dels pous per aigua del sistema ATL permetrà preservar aquestes reserves d’aigua subterrània i afavorir el compliment de l’objectiu de que l’aqüífer deixi d’estar en un mal estat quantitatiu.


La nova font de subministrament que suposa aquesta connexió permet garantir la reserva d’aigua a present i futur, i això permetrà al municipi d’Igualada de poder fer front a futures demandes de consum associades al creixement urbà i industrial i per consegüent afavorir l’atracció de nous projectes empresarials.


La preservació de les reserves de l’aqüifer de Carme-Capellades com a reserva estratègica permetrà també afavorir la protecció de la biodiversitat de la zona.

 


L’aliança amb altres agents afavoreix l’assoliment dels objectius. En aquest cas, la connexió a un sistema d’abastament tant fiable i robust que representa ATL permet fer front a tots els reptes de sostenibilitat de la companyia amb una major fortalesa.


 


 

Categories: 
Municipis: 
AnoiaIgualada
Etiquetes: 

Relacionats

Acte
14/05/2021 - 00:00
Plaça de Maluquer i Salvador, 1 . Granollers
Article

Un dels encàrrecs que té el Consell d'Adolescents és treballar propostes entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, entre els quals hi ha la igualtat, la lluita contra el canvi climàtic o la solidaritat.

Article

Entre d'altres eines, han fet un taller en línia interactiu.

Butlletí