La caldera de biomassa ja escalfa el Pavelló i el Complex Esportiu d'Alella

16/01/2023 - 11:38

Un cop enllestides les obres i fetes les comprovacions, el 20 de desembre, s'ha posat en marxa la caldera de biomassa que ha de generar l'energia tèrmica necessària per cobrir les necessitats d'aigua calenta i de calefacció del Complex Esportiu Municipal i del Pavelló Municipal d'Esports d'Alella.

El projecte ha estat finançat per la Diputació de Barcelona a través del projecte Biomassa pel Clima amb una subvenció del Fons FEDER, amb una inversió de més de 290.000 euros. La caldera està ubicada entre els dos equipaments esportius, a l'espai inferior on actualment hi ha un talús i una escullera de roca, a l'angle format per l'escala que comunica amb la Plaça d'Antoni Pujadas i el Pavelló. Des d'aquest punt surten les conduccions que duen aigua calenta sanitària i de calefacció als dos equipaments.

Amb aquesta instal·lació es preveu un consum anual d'estella forestal de 291 tones, que suposaran un estalvi econòmic anual per a l'Ajuntament d'uns 30.000 euros i una reducció d'emissions de gasos d'efectes hivernacle de 246 tones de CO2 anuals.

En l’àmbit local tenir una caldera de biomassa d'aquest volum és una oportunitat per avançar cap a la sostenibilitat energètica i la reducció d'emissions. La biomassa és una font d'energia renovable segura i eficient que contribueix a la gestió forestal i permet un estalvi important en el cost del combustible.

La posada en marxa d'aquesta instal·lació forma part d'un paquet de mesures que l'Ajuntament està duent a terme per tal d'assolir els compromisos adquirits amb el Pla de Transició Energètica aprovat al Ple de març de 2022 per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle un 55 el 2030 respecte als nivells de 2005. La reducció dels consums energètics dels edificis municipals i dels serveis de l'Ajuntament, l'aposta per les energies renovables, sostenibles i segures, són elements clau en aquest procés de transició. L'Ajuntament ja ha executat algunes d'aquestes actuacions i en els propers mesos es materialitzaran diferents accions per donar impuls a aquest canvi de model.

Aposta per l'energia solar

Seguint amb el compromís municipal cap a la sostenibilitat i la transició energètica, l'Ajuntament seguirà avançant en el desplegament de la xarxa d'energia fotovoltaica als diferents equipaments públics. L'Escola La Serreta i l'Escola Fabra ja disposen de plaques solars i aquesta tardor s'han instal·lat a la teulada de les Antigues Escoles Fabra 62 mòduls fotovoltaics dels quals es preveu obtenir una producció de 32.422 kWh/any, el que pot suposar un estalvi energètic de més de 5.000 euros anuals. Aquest desplegament es complementarà amb la instal·lació de plaques solars a altres equipaments com les oficines de Serveis a les Persones, l'Ajuntament i la comissaria de la Policia Local, que seran finançats a través d'una subvenció de 70.652 euros procedent del programa de suport a la rehabilitació energètica d'edificis de l'Institut Català de l'Energia, nodrit dels fons europeus Next Generation. La Diputació també ha concedit una subvenció de 50.000 euros repartida en dues anualitats per actuacions de millora d'eficiència energètica.

 

Mesures d'estalvi energètic

Els equipaments municipals han de donar compliment a les mesures d'estalvi i eficiència energètica aprovades per l'Estat, que van entrar en vigor el passat mes d'agost, entre les quals destaca que la temperatura en espais refrigerats no pot ser inferior a 27 graus ni superior als 19 graus, quan s'hagin d'utilitzar sistema d'escalfament, excepte en aquells recintes que requereixen unes condicions especials. A més, els ordinadors, les pantalles de sales o monitors i les impressores s'han d'apagar al finalitzar la jornada laboral. L'Ajuntament participa des de fa anys en el programa Passa l'energia!, de la Diputació de Barcelona, que consisteix a aplicar mesures d'estalvi energètic en alguns equipaments i els estalvis econòmics generats es reinverteixen en més millores i en lluitar contra la pobresa energètica. A més, està elaborant amb el Consell Comarcal un pla d'adaptació al canvi climàtic, que és un dels tres eixos del Pla d'Acció d'energia Sostenible i el Clima.

 

Suport als vehicles elèctrics

L'Ajuntament té previst ampliar els punts de càrrega de vehicles elèctrics amb la instal·lació de dues noves estacions situades a l'aparcament del carrer Miquel de Calderó i a la Riera Principal, a l'alçada de la plaça d'Antoni Pujadas, que s'afegirien a la que ja funciona des de fa anys a l'estacionament de Can Lleonart. A més es vol potenciar la instal·lació de punts de recàrrega privats per la qual cosa s'ha introduït una nova bonificació a l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres del 90% de la quota per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics quan no sigui obligatori segons la normativa vigent o, en el cas de ser-ho, se n'hagin instal·lat un nombre que excedeixi l'obligatori.


 

Categories: 
Municipis: 
MaresmeAlella

Relacionats

Article

Les dues escoles públiques s'escalfen amb calderes de biomassa, que permetran reduir un 93% les emissions de CO2

Article

El municipi cobreix ja el 75 % dels consums de calor dels edificis municipals amb biomassa, i enguany preveu arribar al 100 %.

Notícia

L'Ajuntament finalitza l'any donant un impuls important en el seu camí cap a la transició energètica, la reducció d'emissions i l'adaptació al canvi climàtic, aprofitant una de les fonts d'energia renovable més important: el Sol

Butlletí