Jorba aprova organitzar la consulta sobre l'ampliació de sòl industrial i la implantació d'energies renovables

03/10/2021 - 19:00

El ple de l'Ajuntament de Jorba va aprovar dimecres 8 de setembre per unanimitat assumir com a iniciativa institucional d'àmbit local una consulta popular múltiple i no referendària amb dues preguntes, amb l'objectiu de conèixer l'opinió dels veïns sobre la possible ampliació de sòl industrial al municipi per ubicar-hi en part el Parc Tecnològic i Empresarial previst al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO), i la implantació al municipi d'instal·lacions d'energies renovables. L'Ajuntament acceptarà el resultat d'aquesta consulta, malgrat que sigui no referendària.

La consulta popular múltiple i no referendària formularà dues preguntes: 1. Esteu d'acord que el Pla Director d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena classifiqui 46 ha de sòl industrial al Parc Tecnològic Igualada-Jorba? 2. Esteu d'acord que l'Ajuntament de Jorba s'oposi als grans projectes d'energies renovables que afectin el municipi en el marc normatiu actual?

La data fixada per la votació és el 24 d'octubre i hi podran participar tots els jorbencs empadronats al municipi, majors de 16 anys, incloses les persones que els compleixin el mateix dia de la votació. L'Ajuntament també ha previst la modalitat de votació anticipada que podrà fer-se durant la setmana abans, del 18 al 22 d'octubre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Jorba.

Com a totes les consultes no referendàries, el resultat d'aquesta consulta múltiple no serà vinculant, però l'Ajuntament pren el compromís d'acceptar-ne el resultat, valorar-lo globalment tenint en compte la participació en la mateixa i obrar conseqüentment amb el resultat de cada una d'elles, sempre en el marc de la normativa vigent i dins de les seves competències.

L'Ajuntament farà una campanya informativa de caràcter institucional per donar a conèixer el procés participatiu i les regles específiques de participació. En cap cas podrà influir sobre l'orientació de les respostes, garantint la democràcia, pluralitat, transparència i rigor jurídic de les votacions. Tant la campanya com el debat públic tindran com a finalitat la informació i el contrast de posicions sobre els temes sobre els quals es preguntarà al procés participatiu. L'Ajuntament podrà organitzar debats en relació amb qualsevol de les preguntes de la consulta, en què hi estiguin representades les diferents posicions, garantint els principis de pluralitat i transparència. Les organitzacions interessades podran promoure activitats de campanya i usar els espais públics reservats per a la consulta, prèvia petició per instància a l'Ajuntament.

El passat mes de maig el ple de l'Ajuntament va aprovar assumir i ampliar la proposta de consulta que havia plantejat la plataforma ciutadana Jorba reflexiona amb relació a l'ampliació de sòl industrial del municipi. L'Ajuntament va entendre que la maduresa i l'experiència de l'administració municipal, en els processos electorals fa que sigui el marc idoni per tirar endavant la iniciativa de la consulta.


 

Categories: 
Municipis: 
AnoiaJorba

Relacionats

Article

El Pacte de Viladecans pel Clima inicia el curs 2023-2024 amb una trobada de la Taula a la Casa de les Abelles

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Article

Des d’aquest divendres ja es pot circular pel tram de l’avinguda de Balmes mentre segueixen les obres en els altres trams de forma paral·lela

Butlletí