Granollers millora el coneixement sobre les seves xarxes de calor

Font: Ajuntament de Granollers 

03/02/2020 - 14:24
Material d'una xarxa de calor. Font: Expobiomassa

Material d'una xarxa de calor. Font: Expobiomassa

Durant els darrers 3 anys, l’Ajuntament de Granollers ha participat en el projecte Thermos, projecte de recerca finançat pel programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. El projecte ha permès la creació d’una eina que permet planificar i optimitzar xarxes de distribució de calor en entorns urbans, a partir de dades en format GIS.

El projecte ha estat liderat per el Centre for Sustainable Energy de UK i la consultora CREARA; i Granollers, juntament amb Warsaw (Polònia), Islington (Londres, Regne Unit) i Jelgava (Letònia), han estat les ciutats pilot escollides per a treballar en el desenvolupament de l’eina.

En el cas de Granollers, el projecte ha permès desenvolupar i/o actualitzar informació molt detallada en format GIS, en àmbits per afavorir la transició energètica local com el càlcul de la demanda d’energia a la ciutat, informació viària sobre dificultat en desenvolupar traçats de xarxes, potencial solar, etc.. A més, s’han pogut avaluar els projectes i les alternatives de xarxes de calor projectades, en l’àmbit industrial, residencial i d’equipaments municipals.

Granollers va ser convidat a participar com a cas pilot, per provar en l’eina THERMOS, una proposta en l’àmbit industrial on s’han valorat, la connexió de diferents usuaris amb demandes tèrmiques molt diferents, diferents recorreguts alternatius i fonts d’energia alternatives en el marc del projecte EcoCongost. La proposta dissenya un sistema per a la distribució de calor entre les industries ubicades a la part sud del polígon industrial Congost. També s’han analitzat diferents alternatives per a la generació de calor considerant fonts com la biomassa generada en entorns forestals propers,  el biogàs provinents de la digestió anaeròbica de fangs de depuradora de l’EDAR de Granollers gestionada pel Consorci Besòs Tordera o el biogàs provinent de la digestió anaeròbica dels residus orgànics municipals tractats a la planta de digestió anaeròbia i compostatge comarcal gestionada pel Consorci per a la Gestió de residus del Vallès Oriental. Les propostes analitzades consideren la generació i distribució d’un màxim de 120GWh/any de vapor, per a donar subministra a un màxim de 40 empreses.

 

Tres xarxes de calor municipals

En l’àmbit residencial de la ciutat, l’ajuntament ha pogut testar també l’eina THERMOS amb tres xarxes municipals projectades per a la distribució de calor. Una primera xarxa amb biomassa, en funcionament a partir d’aquest mes de gener de 2020, proveirà calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) a quatre centres educatius i un centre cultural. La segona xarxa, de la que s’inicia la licitació ara a principis de 2020, proveirà de calefacció i ACS a 7 edificis d’equipaments municipals. centres educatius i instal·lacions esportives de Granollers. La tercera xarxa, ubicada al barri de Palou, donarà calor a 3 edificis d’ús municipal i a les futures instal·lacions del nou camp de futbol de Palou.

L’eina, programada amb codi lliure, treballa amb la informació disponible a l’Open street map, però permet que l’usuari, incorpori informació pròpia local en format GIS. A partir d’aquesta informació, l'usuari pot seleccionar aquells edificis i carrers, que vol considerar en la planificació de la xarxa, així com la ubicació i característiques de la font d’energia utilitzada. A partir d’aquesta informació, l’eina planifica una possible xarxa optimitzada per a assolir un màxim rendiment econòmic o una major reducció de les emissions de CO2 i altres emissions contaminants, depenent de l’objectiu seleccionat.

Durant el primer trimestre de l’any 2020, en el marc del projecte, es realitzarà la tercera i última formació als usuaris interessats, que els permetrà utilitzar l’eina en qualsevol entorn tenint la supervisió i suport dels mateixos socis del projecte.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalGranollers
Etiquetes: 

Relacionats

Article
Informació per a comunitats energètiques

El Consell Comarcal del Vallès Oriental posa en marxa un servei d’assessorament energètic per a empreses. Està dirigit a petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

Article

El tanatori de Granollers ha estrenat recentment una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’equipament que cobrirà el 54% de les necessitats totals d’energia elèctrica d’aquesta instal·lació. 

Article

Granollers posa en marxa el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda i ha presentat els mapes de consums energètics de la ciutat.​

Butlletí