Granollers destinarà anualment 1,8 M€ per a renovar i millorar el servei de subministrament d’aigua potable

13/11/2023 - 09:00

El projecte preveu desplegar-se en un període de 20 anys amb una inversió de 36 M€, que permetrà, entre d’altres, renovar 73 km de canonades d’aigua

L’Ajuntament de Granollers, en el seu compromís per garantir un servei públic de qualitat en el context actual d’emergència climàtica i d’escassetat hídrica, ha iniciat el desplegament d’un nou projecte estratègic per a la renovació i millora del subministrament d’aigua potable al municipi. La prestació del nou servei d’abastament municipal, a executar per l’empresa Agbar, preveu una inversió de 36 M€ per a millorar i modernitzar la xarxa de distribució amb un pla d’accions que contempla, entre les més destacades, la renovació de 73 km de canonades. En aquesta nova etapa es passarà d’invertir 115.000€ l’any a 1,8 M€ anuals, amb actuacions que pretenen situar l'aigua com a motor de transició ecològica, digital i social al municipi i, alhora, descarbonitzar l’activitat, alineant-se així amb el Pla Estratègic Granollers 2030.

 

Pla director d’inversions a cinc anys

El desplegament d’aquest projecte transformador ha arrencat recentment amb un Pla director d’inversions per als primers cinc anys, 2023-2028, amb una dotació de 12 M€, per a millorar la salut de la xarxa i l’eficiència en la gestió del servei, tot adquirint el compromís d’executar ja en els tres primers anys els següents treballs per un valor inicial de 5 M€:

  • Renovació de 3,5 km de canonada de fibrociment que ha arribat a la seva vida útil. Amb actuacions en aquest sentit ja realitzades aquest 2023 a Can Mònic, en curs al carrer Juan de la Cierva i proximitats, i amb previsió d’execució aquest desembre al carrer Isaac Albéniz.
  • Substitució de 17.002 comptadors amb una antiguitat superior a 12 anys -en una primera fase per aquest 2023 s’assolirà el canvi de 2.500 comptadors-, i la instal·lació de 400 comptadors en boques de servei.

 

Cap a un municipi sostenible i net

Per tal de contribuir a la transformació ecològica de la ciutat, el projecte aposta per impulsar la sostenibilitat hídrica i energètica. En relació amb l’optimització dels recursos hídrics, es durà a terme una renovació de la xarxa de distribució. Dels 188 quilòmetres de la xarxa d’aigua, es renovaran 73 quilòmetres de canonada de fibrociment que ja ha arribat a la seva vida útil, una actuació que permetrà passar d’un rendiment de la xarxa del 80 % al 91 %.

També es contempla renovar el parc de comptadors (29.221 comptadors), instal·lar fins a 5 punts de recàrrega d’aigua freàtica per a tasques municipals i reduir l’aigua no registrada (derivada de fuites, fraus o consums no autoritzats) mitjançant tecnologies IoT i d’intel·ligència artificial.

Per a impulsar la sostenibilitat energètica, s’implementarà un pla de descarbonització de l’activitat del servei per a mitigar la petjada de carboni. També es reduirà el consum energètic en un 44 % amb accions de millores energètiques i es cobrarà el 100% del consum d’energia restant amb fonts d’energies netes mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la coberta del magatzem de servei i al dipòsit del Coll de la Manya, i la instal·lació d’un aerogenerador al dipòsit de Puig de les Forques. A destacar també que la flota de vehicles destinada al servei està integrada per models 100% elèctrics, els quals redueixen les emissions de CO₂.

 

L’aposta per una ciutat més resilient i intel·ligent

Conscients de la necessitat de liderar un canvi profund i sistèmic per dirigir la ciutat cap al concepte d’smart city, s’impulsarà el hub Dinapsis de Granollers que, gestionat per Agbar, pretén la transformació digital del servei d’abastament mitjançant l’ús intel·ligent de les dades com a eix vertebrador per a la presa de decisions, contribuint d’aquesta manera a crear una ciutat més resilient, sostenible i intel·ligent i preservar la salut de les persones, del medi i de la ciutat.

Dinapsis Granollers actuarà com una suite digital per una gestió avançada en temps real dels serveis i actius relacionats amb el servei d’abastament i la salut ambiental de Granollers, garantint una resposta operativa àgil i optimitzada.

Serà també un punt de trobada per a la cocreació i aliances, on identificar i compartir els reptes futurs de l’aigua de forma conjunta entre els diferents actors implicats en la gestió del cicle integral de l’aigua, fomentant que participin activament en la selecció de projectes a desenvolupar que posicionin Granollers com a referent en innovació i eficiència del cicle de l’aigua. Finalment, Dinapsis Granollers esdevindrà un espai de referència per a organitzar, entre d’altres, hackathons, tallers educatius i de sensibilització ambiental.

El projecte contempla també la substitució de la totalitat dels comptadors (29.221) a la ciutat per un sistema de telemesura, una solució digital clau per a la gestió avançada del cicle de l’aigua. La gran quantitat d'informació que proporciona aquest sistema, afavoreix l’eficiència en la gestió del recurs hídric i dels seus costos associats, gràcies al control en temps gairebé real del rendiment hidràulic, de la possibilitat de realitzar balanços hidràulics i de mesurar detalladament els cabals mínims nocturns. També permet la digitalització dels processos de lectures, facturació i detecció de consums anòmals com en el cas de comptadors aturats, dimensionats incorrectament o manipulats.

 

Un projecte transformador que no deixa ningú enrere

L’eix social és també fonamental en aquest projecte transformador per contribuir a través de la gestió de l’aigua a construir una ciutat més justa. Cal tenir en compte que la Llei 24/2015 evita el tall de subministrament, però no elimina el deute personal. Per això, es destinen 24.000 € anuals al Fons Social per a persones vulnerables. 

L’accés al servei de subministrament d’aigua potable ha d’estar garantit per a tots els usuaris i usuàries, sense excepció. El programa AMB TU assegura una bona atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, identifica les barreres de comprensió, d'accessibilitat o econòmiques, i ofereix solucions excepcionals per a situacions excepcionals.

Entre les principals mesures, el programa AMB TU a Granollers contempla un sistema d’interpretació telefònica a demanda (15 idiomes), un sistema de vídeo interpretació de la llengua de signes a l’oficina per a persones amb discapacitats auditives, un canal d’atenció via WhatsApp i la possibilitat de gestions amb cita prèvia a oficines, telèfon, i pròximament, per videoconferència.

A més a més, s’estrena la nova App Aigua Amb Tu en català i castellà, disponible a Google Play i Apple Store, des de la qual els ciutadans i ciutadanes de Granollers poden consultar tot el relacionat amb el servei i el seu consum d’aigua de forma àgil.

Finalment, la component educativa és també una prioritat en aquest eix social de la gestió del servei. A través del programa Aqualogia, s’impulsaran sessions d’educació ambiental als centres de primària per descobrir el cicle integral de l’aigua a l’alumnat, així com s’incidirà en l’ocupabilitat de les joves i els joves de la ciutat.

També s’impulsa l’ocupabilitat dels més joves del municipi, mitjançant una col·laboració que es va iniciar l’any 2017 amb l’Escola Municipal del Treball de Granollers (EMT) per promoure l’FP dual a través del grau mitjà i superior en xarxes i estacions de tractament d’aigües. Un model formatiu que han realitzat més d’un centenar de joves estudiants del municipi. L’objectiu en aquesta nova etapa del servei és poder explorar conjuntament amb l’EMT nous graus en l’àmbit de l’ocupació verda, per tal d’obrir nous horitzons professionals als joves del municipi.

 


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalGranollers

Relacionats

Article

Prop de 5.500 estudiants han participat en el programa educatiu ‘Descobreix el riu’ durant aquest curs escolar. Els alumnes han procedit d’una norantena de centres educatius de 33 municipis de les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

La Fundació Rivus posa a disposició l’exposició sobre els amfibis i rèptils aquàtics presents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental instal·larà del 7 de novembre al 5 de gener a espais públics dels municipis consorciats i en el marc de la campanya Aquí no llencem res!- Aquí ho reciclem tot!, un punt informatiu itinerant d'àmbit ambiental per sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de millorar la qualitat de la recollida selectiva dels residus municipals.

Butlletí