Estudi per a fomentar l’ús de noves fonts d’energia i un major aprofitament dels recursos al Penedès

23/10/2020 - 08:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sumen forces per desenvolupar un nou model energètic al territori

La Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han acordat impulsar un estudi que avaluï els recursos disponibles al territori per fer-ne un major aprofitament i impulsar l’ús de noves fonts d’energia.

El treball, que s’ha encarregat a Envolta Energia, empresa especialitzada en energies renovables, pretén dissenyar un pla d’acció per a la descarbonització del territori, reduint així la dependència vers les energies d’origen fòssil - com el carbó, el petroli i el gas -  i que causen efectes devastadors per a la sostenibilitat, l’esgotament dels recursos naturals i que contribueixen, entre d’altres, a l’escalfament global.

Aquest projecte reforça el ferm compromís d’ambdues administracions vers el territori i les persones que hi habiten, i un pas més cap a la necessària transició energètica, fent aposta per  fonts renovables no contaminants.

 

Bioenergies

L’objectiu és analitzar el territori i els seus recursos,  per integrar un nou model que aposti per les bioenergies - biometà, electricitat i tèrmica - que s’obtenen de la indústria agroalimentària,  de la fracció d’orgànica procedent dels residus sòlids urbans, així com de la biomassa vegetal, forestal o industrial, i que actualment estan poc valoritzats.

La gestió d’aquests residus permet reduir l’impacte ambiental i econòmic, i incentiva una economia circular que permet desenvolupar productes neutres en emissions d’efecte hivernacle. També aporta una producció i distribució més local d’aquestes energies renovables i disminueix la dependència sobre les matèries primeres.

 

Illa energètica

L’estudi gira al voltant del concepte d’illes energètiques, estacions que combinen l’ús de diverses tecnologies per tal d’optimitzar l’aprofitament energètic de les biomasses líquides i sòlides, potenciant una gestió més eficaç dels recursos silvoagropecuaris – forestal, agrícola i ramader – i urbans que es generen al territori.

L’encàrrec realitzat a aquesta consultora energètica permetrà fer una diagnosi dels recursos dels què disposa el territori, definir la tecnologia més adequada i eficient per al seu aprofitament, i transformar així els mal anomenats «Residus» en nous productes amb valor afegit, com el biogàs, biometà, biofertilitzants, biocombustibles o hidrogen.

A nivell de l’Ajuntament de Vilafranca, aquesta acció s’alinea amb el Pla d’acció per a l’energia sostenible i clima, així com en la certificació Biosphere, que treballa per un territori sostenible. 

Amb aquest estudi, la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès cercaran fons europeus de finançament per obtenir el recursos econòmics que contribueixin a desenvolupar l’estratègia de descarbonització al Penedès-Garraf i avançar en un nou model energètic al territori.


 

Categories: 
Municipis: 
Alt PenedèsVilafranca del Penedès

Relacionats

Article

Barcelona Energia s’ha unit a la celebració de les Festes de la Mercè amb l’objectiu de contribuir a un esdeveniment més sostenible i ecològic, proveint energia renovable a tots els actes, exhibicions i espais del programa oficial.

Article

A principis d'aquest any, des de l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes (AMERC) es va endegar el programa del Gestor Energètic per ajudar a les empreses dels polígons del territori i els propietaris de les naus en el seu camí cap a l'eficiència energètica.

Article

Els treballs inclouen la renovació de lluminàries tant d’espais interiors com exteriors de l’equipament.

Butlletí