Es completa la implantació de tecnologia de LED al 100% de l'enllumenat públic de Santa Coloma de Cervelló

26/11/2022 - 11:30

En els darrers mesos s'ha proceidt a la substitució d'un total de 668 llumeneres de la via pública.

En el marc de la feina que realitza l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per a l’optimització de l’enllumenat públic, recentment quedaven finalitzats els treballs de substitució de les llumeneres de vapor de sodi a alta pressió (VSAP) encara existents a la població per altres de díodes electroluminescents (LED per les sigles en anglès). Això permet, entre altres avantatges, reduir el consum energètic i les emissions de CO2 a l’atmosfera, allargar la vida útil de les llumeneres i obtenir-ne una eficiència lumínica del 95 %. Per a completar aquesta transició, en els darrers mesos s’han substituït 668 llumeneres amb una inversió, juntament amb la redacció del corresponent projecte, de 150.000 euros.


Millora dels punts foscos

Més enllà de l’estalvi que suposa a nivell econòmic i d’emissió de gasos, aquesta renovació de l’enllumenat permet gaudir d’una il·luminació de qualitat molt superior a la que hi havia; així, certs punts del municipi que fins ara eren considerats com a foscos hauran millorat en qualitat lumínica i uniformitat. Aquesta millora es reforçarà allà on calgui amb el projecte d’il·luminació d’aquests espais creat a partir de les marxes exploratòries realitzades conjuntament entre l’Associació Dones pels 4 Cantons i l’Ajuntament.


 

Categories: 
Municipis: 
Baix LlobregatSanta Coloma de Cervelló

Relacionats

Article

Entre els mesos d'abril i juliol, s'han substituit 2.015 lluminàries de tecnologia de descàrrega de la via pública per noves lluminàries LED a Castelldefels. L'acció reduirà la potència instal·lada (i el consum energètic) a més de disminuir la petjada de carboni en unes 102 tones/any​

Article

Amb el sistema de telegestió que s'ha instal·lat a tots els quadres de llum, es regularà la intensitat del flux en funció de les condicions lumíniques naturals.

Article

Està ubicada a Can Comamala i ofereix assessorament a particulars i empreses per transformar immobles perquè siguin més eficients energèticament.

Butlletí