El refugi bioclimàtic de l'escola Salvat Papasseit de Mollet

Font: Ajuntament de Mollet del Vallès

30/09/2022 - 13:41

Una escola de Mollet del Vallès ha establert un refugi bioclimàtic que permet combinar la protecció i conservació dels elements naturals, amb els usos lúdics i pedagògics com a espai escolar, i les mesures que s’estan promovent per a l’adaptació al canvi climàtic i de millora del confort tèrmic i els espais i accions de renaturalització de la ciutat.

L’escola Salvat Papasseit de Mollet del Vallès gaudeix d’un pati privilegiat amb arbrat de grans dimensions conservat del pas del torrent, avui soterrat, que creuava Mollet des de Gallecs fins al riu Besòs. Aquests corredors naturals permeten mantenir vestigis gairebé ancestrals de natura i són una eina essencial per a la renaturalització de la ciutat. Aquests plàtans s’han pogut conservar en tan bon estat gràcies al fet d’estar situats al pati de l’escola i al fet que l’Ajuntament de Mollet els va dotar de protecció urbanística en el catàleg de béns naturals de la ciutat.

Aprofitant aquest entorn privilegiat, s’ha promogut l’establiment d’un refugi bioclimàtic que permeti combinar la protecció i conservació dels elements naturals, els usos lúdics i pedagògics com a espai escolar, les mesures que s’estan promovent per a l’adaptació al canvi climàtic i de millora del confort tèrmic i els espais i accions de renaturalització de la ciutat.

Els treballs realitzats han consistit en la delimitació d’espais diferenciats amb diferents nivells i intensitats d’ús i trepig mitjançant cordes de protecció i delimitació, xarxes per permetre la conservació naturalitzada de les capçades dels arbres, instal·lació de caixes niu de mallerengues i ratpenats, la creació de rocalles artificials, de fusta en descomposició i la plantació d’espècies arbustives, la conservació de sòls menys compactats pel trepig i de formació de mantells de fullaraca en descomposició.

Aquestes actuacions es reforçaran amb tallers adreçats a l’equip docent part de l’alumnat del centre per tal que el refugi es pugui integrar al projecte pedagògic del centre.

 

Què és un refugi bioclimàtic?

Els refugis bioclimàtics són espais que simultàniament poden fer funció de refugi climàtic i de refugi de biodiversitat. Els refugis climàtics són espais destinats a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, molt especialment els efectes de les onades de calor, amb la finalitat de protegir la salut de la població, especialment els grups més vulnerables que pateixen de manera més directa i intensa els efectes de la calor. Aquests refugis poden ser actius, per exemple mitjançant sistemes de climatització, o passius quan utilitzem eines naturals d’ombreig i naturalització.

Els refugis de biodiversitat són espais per proporcionar refugi, aliment, hibernació, termoregulació, humitat, punts de guaita a diferents espècies que per les condicions de la ciutat difícilment s’hi podrien establir, potenciant els diferents estrats dels hàbitats (sòl, estrat herbaci, arbustiu i arbori), estructurant el medi i afavorint l’enriquiment d’espècies.  Poden estar formats per elements naturals com troncs i brancatge, tubs, pedres i roques, pinyes, fullaraca, o artificials com tubs, llambordes o caixes niu. La finalitat es imitar les condicions que es donen en els espais naturals i que en la ciutat difícilment poden trobar-se.

Els refugis de biodiversitat són una eina de gran valor pedagògic i naturalista per facilitar l’observació d’espècies d’insectes, aràcnids, rèptils, petits mamífers com eriçons, ocells, afavorint el seguiment de la biodiversitat de manera participativa.


 

Municipis: 
Vallès Occidental
Vallès OrientalMollet del Vallès
Etiquetes: 

Relacionats

Article

El projecte Urban Innovativative Actions (UIA) Refugis Climàtics ha suposat la conversió d’11 escoles de la ciutat en refugis climàtics per tal de fer front a les altes temperatures. Ara aquesta prova pilot s’ha integrat amb les polítiques públiques de l’Ajuntament a través del programa Transformem els patis.

Article

Els jardins de Can Pahissa de Vilanova i la Geltrí es converteixen en un espai de refugi climàtic d'accés públic. L'espai obre cada matí, de dilluns a divendres, i anirà incorporant elements per millorar el confort.​

Article

Aquest mes de febrer 48 equipaments de la ciutat de Barcelona s'han sumat per lluitar contra el canvi climàtic

Butlletí