El Prat de Llobregat redueix 372 tones de CO2 amb el Pla d’estalvi energètic a les escoles

Font: Ajuntament de El Prat de Llobregat
24/02/2016 - 14:11

Un dels àmbits en el qual ha actuat l'Ajuntament del Prat de Llobregat de forma prioritària ha estat el dels edificis i centres educatius. Els estalvis econòmics assolits fins el moment han estat de 86.048€.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat forma part del conjunt de municipis europeus que l’any 2009 van signar el Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible, amb el qual es comprometia, en l’horitzó de l’any 2020, a reduir un 20% la demanda d’energia, augmentar un 20% l’eficiència i garantir que un 20% de l’energia tingués un origen renovable.

Per aconseguir-ho, des d’aleshores s’han implementat en tots els equipaments i serveis municipals un conjunt de mesures d’estalvi i eficiència dirigides a disminuir-ne el consum i els costos ambientals i econòmics associats. Un dels àmbits en els que s’ha actuat de forma prioritària ha estat el dels edificis i centres educatius, atès que representen al voltant d’una cinquena part del consum total. Els estalvis econòmics assolits fins el moment han estat de 86.048€.

L'experiència i els bons resultats han permès incloure aquesta bona pràctica en el recull de Casos d'èxit de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

Beneficis

  • Reducció del consum d’energia (electricitat i gas natural)
  • Minimització dels gasos amb efecte d’hivernacle
  • Implantació de sistemes de gestió i monitorització energètica
  • Sensibilització ambiental dels mestres, dels nens i nenes i dels pares i mares
  • Estalvi econòmic

Gairebé el 20% del consum energètic municipal correspon a les escoles. Per conèixer amb més detall les pautes de consum dels edificis i dels usuaris, l’any 2014 es van monitoritzar les escoles de primària de la ciutat (conjuntament amb altres equipaments i serveis), fent servir l’aplicatiu de gestió energètica Dexcell Energy Manager. En paral·lel, es va actuar en matèria de formació dels usuaris dels centres i dels professionals i tècnics de gestió i manteniment, amb l’objectiu inicial d’aconseguir reduir un 15% el consum.

Repartiment del guany econòmic dels estalvis

En el marc d’aquesta actuació, l’Ajuntament del Prat i les escoles van arribar a un pacte per beneficiar-se mútuament dels estalvis aconseguits. Així, atès que l’Ajuntament és qui paga les factures energètiques i que són els centres els que més poden fer per estalviar, van acordar impulsar el programa “Meitat per a tu, meitat per a mi” per repartir-se a parts iguals els guanys econòmics obtinguts amb la reducció del consum, seguint la filosofia del Projecte Euronet 50/50 max. (http://www.euronet50-50.eu/index.php/cat/). Amb les mesures impulsades s’ha arribar a estalvis propers al 30% en algunes escoles. Cal dir que hi participen totes les escoles de la ciutat (13 de primària, 1 d’educació especial i 1 d’adults).

Mesures implantades

A totes les escoles: reprogramació de l’horari de calderes adaptant les hores de més confort a la part central de la jornada escolar.

A algunes escoles:

  • Instal·lació de detectors de presència.
  • Millora de l’estanquitat d’alguns espais.
  • Instal·lació de vàlvules termostàtiques en radiadors.
  • Instal·lació de control en calderes ajustant la temperatura de les calderes de condensació a la temperatura màxima dels circuits d’impulsió per maximitzar el rendiment de la caldera.

 

Municipis: 
Baix LlobregatEl Prat de Llobregat
Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament del Prat de Llobregat organitza una formació, en el marc de la Xarxa ‘Al Prat, escoles més sostenibles’, dirigida als docents cada curs escolar. Aquest curs 21/22 es treballa la metodologia de la indagació científica amb continguts ambientals.

Article

El El Periódico de la Energía, diari de referència d'aquest sector, reconeix l’estratègia global de ciutat per impulsar la transició energètica, amb mesures com la creació de la Casa de l'Energia, el desplegament de plaques fotovoltaiques, o la reducció de la factura elèctrica municipal.

Article

La Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) reconeix amb aquesta distinció el projecte pratenc que, en col·laboració amb l’empresa Recitty, recull els consums energètics dels edificis de la ciutat, tant elèctrics com de gas.

Butlletí