El Pla Director Urbanístic metropolità comença a caminar

Font: AMB.cat

22/03/2023 - 07:59

El PDU metropolità s'ha aprovat de forma inicial amb un amplíssim consens tècnic, polític, territorial i social

L'aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de l'AMB deixa enrere el PGM de 1976 i projecta cap el 2050 una metròpolis més eficient, cohesionada, natural, sostenible, equilibrada i justa. El pla preveu més de 120.000 habitatges assequibles, 15 noves àrees de centralitat, 240 km d'avingudes metropolitanes i 870 km d'eixos verds.

El Consell Metropolità ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic metropolità (PDU): l'instrument urbanístic que ordena, planifica i estructura la metròpolis de Barcelona. Es tracta d'una fita molt important perquè dona compliment a la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a l'objectiu del mandat 2019-2023. A més, deixa enrere el Pla General Metropolità (PGM), del 1976.

El PDU aposta per un model de desenvolupament urbanístic metropolità totalment renovat que permetrà donar resposta a les necessitats de la població i fer front als nous reptes, com la descarbonització o el canvi climàtic. El nou Pla projecta una metròpolis de Barcelona regenerada, renaturalitzada, equitativa, policèntrica i cohesionada.

El PDU es basa en quatre eixos estratègics que guien les propostes més concretes:

  • La preservació de les funcions i els serveis dels ecosistemes metropolitans per fer emergir la infraestructura verda com el principal condicionant del desenvolupament urbà.
  • La recuperació d'estructures i continuïtats urbanes per configurar una ciutat metropolitana de proximitat, a la mida de les persones, amb més equilibri i integració amb els espais oberts, i que alhora garanteixi el seu paper a escala regional.
  • La regeneració urbana, amb transformació dels edificis i equipaments (teixit urbà), amb la intenció de generar resiliència, redistribuir els recursos i millorar la qualitat de vida.
  • La transició ecològica, social i tecnològica de les properes dècades a l'àrea metropolitana per aconseguir reduir els impactes ambientals, adaptar-se millor al canvi climàtic, reaprofitar els recursos i tenir una economia més sostenible.

Pel que fa a les propostes específiques, el PDU projecta un conjunt de transformacions que implicaran un impuls important a l'habitatge assequible, una aposta per la descarbonització del transport i la mobilitat sostenible i una consolidació de la infraestructura verda dins la metròpolis:

  • Més de 120.000 habitatges assequibles
  • 10 grans avingudes metropolitanes que sumen més de 240 km
  • 870 km d'eixos verds
  • 15 nous pols d'atracció urbans que permetran crear una metròpolis policèntrica
  • Augment del 4 % del sòl no urbanitzable

A partir de l'aprovació inicial, s'obre el període d'informació pública, que s'estendrà fins el 30 d'octubre del 2023 per tal que sector públic, la ciutadania i les entitats hi puguin fer al·legacions, que es tindran en compte dins del document urbanístic.

El nou PDU entrarà en vigor un cop superades dues tramitacions: l'aprovació provisional, competència de l'AMB, i l'aprovació definitiva, competència de la Generalitat de Catalunya.


 

Municipis: 
BarcelonèsBarcelona

Relacionats

Article

Vuit projectes per instal·lar plaques fotovoltaiques en grans equipaments de la ciutat de Barcelona.

Article

La Conferència "Tinguem Cura del Planeta" celebra la seva 10a edició reivindicant el paper decisiu del jovent per transformar el món.

Article

La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprova inicialment el pla urbanístic per impulsar la regulació de 31 nous dipòsits pluvials a la ciutat.

Butlletí