Ecometropoli: ciència i natura al costat de casa

16/12/2016 - 13:51

Balanç dels primers 5 anys des de la posada en marxa del Centre d’Educació Ambiental Municipal Ecometropoli al Pavelló Montserrat del Recinte Torribera a Santa Coloma de Gramenet.

Han passat ja 5 anys des de la posada en marxa del Centre d’Educació Ambiental Municipal Ecometropoli, un nou espai recuperat per a la ciutadania amb usos sociosanitaris, universitaris, culinaris i educatius, i porta d’entrada a la Serralada de Marina, un dels nostres valors naturals més preuats.

En el marc de l’acció local per assolir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per les NNUU al setembre del 2015, Ecometropoli pretén consolidar una oferta permanent de tallers d’educació ambiental a les àrees del medi natural (Serralada de Marina), la recuperació ecològica del riu Besòs, la protecció i recuperació de la biodiversitat urbana i autòctona, el desenvolupament de l’agricultura urbana i els horts urbans, l’eficiència energètica a les llars i l’adaptació al canvi climàtic i la mobilitat sostenible i segura.

Els programes educatius d’Ecometropoli s’emmarquen també en el Plan de Acción Mundial (GAP) sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, amb dos objectius principals: en primer lloc, reorientar l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que tothom tingui l’oportunitat d’adquirir coneixements, competències, valors i actituds que els permetin contribuir al desenvolupament sostenible i, en segon lloc, enfortir l’ensenyament i l’aprenentatge en tots els programes i activitats que promouen el desenvolupament sostenible.

El programa educatiu de Ecometropoli pretén, específicament, augmentar el nivell d’informació i formació de la població metropolitana que freqüenta l’entorn natural de Santa Coloma de Gramenet i el Parc Fluvial del Besòs. La finalitat principal d’aquest centre és, per tant, la sensibilització de la població colomenca i metropolitana de totes les edats sobre la importància de protegir el medi ambient, i difondre la biodiversitat de l’entorn natural de la ciutat i de l’ecosistema urbà.

Després de 5 anys de funcionament, Ecometropoli s’ha consolidat com a centre de referència metropolità en educació ambiental. A modus de balanç, cal destacar que s’ha aconseguit una coordinació efectiva i compromís mutu entre les administracions implicades; la participació de 60 joves de la Casa d’Oficis Municipal en el projecte de rehabilitació del pavelló Montserrat; la col·laboració d’entitats educatives i cíviques, com el Centre d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord en el manteniment de l’oferta educativa i la participació de 32 escoles de formació primària i 8 instituts de formació secundària com a beneficiaris directes. Prop de 48.800 alumnes i 13.740 adults ha participat dels gairebé 350 tallers efectius realitzats, de mitjana en cada curs escolar, des del 2011. Cal destacar, també, que 75 joves dels Plans d’Ocupació impulsats per l’Ajuntament, han format part, i en formen actualment, dels equips humans d’educació del centre. Com a resultat de l’experiència, un prometedor projecte d’autoocupació ha nascut en el marc de l’acció d’Ecometropoli i gràcies a l’empenta dels i de les joves de l’Associació Bosc de Llum.

En l’àmbit de l’ecologia urbana, Ecometropoli ha impulsat la creació de la primera experiència local de demostració d’hort domèstic i ecològic que, sota l’aixopluc del Programa d’Horts Urbans Municipals, ha editat el manual “De l’hort a la taula”, una guia didàctica d’accés al conreu ecològic per a tota la ciutadania.

Finalment, entre les grans fites assolides fins ara està l’establiment del Programa Municipal de Protecció i Recuperació de la Fauna Salvatge Autòctona. Les experiències d’anellamentcientífic, de pesca científica al Besòs, d’instal·lació de caixes niu per passeriformes i ratpenats i els programes de hacking, o alliberament d’individus joves d’espècies autòctones de rapinyaires (9 individus de xoriguer comú-Falco tinunculus– i 3 individus d’òliba- TytoAlba-), són un altre exemple de la voluntat de socialitzar del coneixement científic i del medi que estan a l’ànima d’Ecometropoli.

Pensem globalment i actuem localment però, com correspon, cal contrastar les nostres capacitats i experiències amb allò que passa a altres indrets del món i, per això, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 2016), l’experiència d’Ecometropoli hi serà present, un cop seleccionada pel comitè científic, per compartir i adquirir nous coneixements amb altres ciutats i pobles.

Estem convençuts que cal continuar avançant en aquesta estratègia d’educació ambiental municipal de la mà d‘ Ecometropoli i dels futurs equipaments d’educació ambiental vinculats a Can Zam. La resiliència de la nostra ciutat, o capacitat per superar les adversitats, vindrà reforçada, sens dubte, si les noves generacions són capaces de conèixer, aprendre i difondre els valors naturals del nostre entorn.
L’educació ambiental esdevindrà, així doncs, una eina fonamental en la comprensió dels problemes ambientals del present i del futur, com ara la pobresa energètica, la contaminació, el canvi climàtic provocat per l’augment de la temperatura mitjana del planeta, la falta d’aigua o la pèrdua de biodiversitat. I aquests seran, amb tota probabilitat, els grans reptes de l’acció municipal als quals ens haurem d’enfrontar en els anys vinents.

Autors: Àlvaro Rodilla, Regidor de Medi Ambient, Ecologia urbana i Protecció dels animals
Tomàs Carrión, expert en riscos ambientals


En el marc del programa Va d’Aigua impulsat per l’Oficina tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona realitza un cicle de reportatges breus per donar a conèixer els equipaments i projectes d’educació ambientals impulsats per ens locals de la província de Barcelona que treballen per conservar i donar a conèixer els valors ambientals, socials i patrimonials dels espais aquàtics continentals.


Categories: 
Municipis: 
BarcelonèsSanta Coloma de Gramenet

Relacionats

Article

La secció de parcs i jardins de l’ajuntament de Pineda de Mar ha començat la plantació i sembra d’espècies vegetals als escocells dels carrers de Pineda.

Article

L’estudi sobre el bosc urbà de Mollet, elaborat pel reconegut catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, conclou que el municipi disposa d’un conjunt considerable d’espais verds de qualitat que permeten generar salut entre la ciutadania.

Article

La coberta verda situada al carrer Llauder, 1, als Porxos d’en Xifré, ha estat guardonada amb el Premi de la Nova Bauhaus Europea, que convocat la Comissió Europea, en la categora de “Patrimoni cultural conservat i transformat”.

Butlletí