Comença la reordenació i instal·lació de nous contenidors a Barberà

01/07/2019 - 08:00

A finals d'aquest mes de juny s'han començat a instal·lar de forma progressiva a Barberà del Vallès els nous contenidors de recollida selectiva, que han de substituir els actuals.

La substitució dels contenidors pretén racionalitzar la prestació del servei i ordenar millor les àrees de contenidors.

En concret, els barris amb afectació seran els de l'Eixample-Can Llobet, Can Serra, Casc Antic, Romànica, Parc Central. Preguem disculpin les molèsties que puguin sorgir durant la instal·lació dels mateixos. Amb antelació s'informarà a les zones per a noves ubicacions amb tanques i cartells per a reserva de l'espai necessari per la seva instal·lació.

Les noves ubicacions seran complertes amb les 5 fraccions de recollida de residus, envasos (groc), paper i cartró (blau), vidre (verd), orgànica (marró) i resta (gris), que facilitarà el reciclatge, identificant millor el tipus de residus a llençar en cadascun. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.

Per la tecnologia de recollida emprada només es poden ubicar al cantó dret en el sentit de la circulació de vehicles. Aquest factor determina els carrers i llocs on es poden ubicar els contenidors.

Els contenidors són accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil utilització amb boca calibrada per a les diferents fraccions, i fàcil obertura en el cas de la fracció resta (amb palanca per a persones amb discapacitat i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents.

Així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar per conscienciar sobre la separació dels residus.

Un canvi molt important és la reducció de la capacitat del contenidor de la fracció resta, que serà un dels més petits, doncs amb una bona separació dels residus a origen, només hauríem de llençar al contenidor gris restes de la neteja de casa, burilles, bolquers, compreses i tampons, bastonets de les orelles, i altres residus que per la barreja de materials no es poden reciclar, i que suposen només una petita quantitat dels residus generats a cada llar. 

La reordenació també inclou l'eliminació dels contenidors soterrats de la Plaça de la Vila, que històricament han acumulat nombroses avaries i mal funcionaments, i al lloc de la qual s'instal·larà una illa de contenidors amb les 5 fraccions.

Als barris d'Estació Ca n'Estaper, Can Gorgs i Can Gorgs II es mantindran els contenidors actuals fins a la posada en servei de la recollida porta a porta, prevista per al darrer trimestre d'enguany.

Aquells barris que disposen de recollida pneumàtica, continuaran fent-la servir de forma habitual i correcta.

 

La fracció resta... El més petit de tots!

El més petit de tots, el contenidor de RESTA!. I l'Ajuntament ha fet una campanya per explicar perquè: La fracció RESTA és aquell material que ja no es podrà aprofitar, i per tant el contenidor de resta ha de ser la nostra última opció.

De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d'un 17 % dels residus municipals. Tanmateix, actualment la fracció RESTA conté encara entre un 30% i un 40 % de matèria orgànica, entre un 20 % i un 30% de paper, un 18% d'envasos de plàstic i metall i un 4 % de vidre. Així que ara no hi ha excusa, tenint totes les fraccions de residus a la mateixa ubicació, s'han de fer servir els contenidors correctament.

Els residus que actualment no tenen una valorització material i constitueixen fonamentalment la fracció resta són:

  • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).
  • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes...
  • Residus de la neteja de la casa: pols d’escombrar, bossa d’aspiradora.
  • Objectes que no siguin tipificables com a envasos de vidre, plàstics o metalls, com per exemple, plats i tasses de ceràmica.
  • Burilles i cendres de cigarretes.
  • Cendra d’una llar de foc o estufa ben apagades.
  • Fotografies, targetes de crèdit o similars.
  • Etiquetes.

La fracció orgànica és la més important en pes dins dels nostres residus, i s'ha de dispositar al contenidor MARRÓ. 


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OccidentalBarberà del Vallès

Relacionats

Article

El Ple de setembre ha aprovat el nou contracte per al servei de recollida de residus i neteja viària, que tindrà una vigència de vuit anys, amb un preu de licitació total de 44,7 milions d’euros

Article

La taxa de recollida d’escombraries s’actualitza per donar compliment a la llei de residus.

Article

L’Ajuntament de Castellbisbal s’ha sumat a la iniciativa coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2023.

Butlletí