BIOEnergia pel desenvolupament local a Granollers

28/04/2021 - 09:53

Granollers participa en el projecte de Bioenergia per al desenvolupament local: xarxes de calor de biomassa. La construcció de les xarxes de calor de biomassa permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. Les calderes seran d'última generació i el màxim d’eficients.

Els projectes singulars de xarxes de calor per biomassa són una oportunitat per contribuir als objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, establerts pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers per al 2030.

Els objectius del projecte BIOEnergia son incrementar la participació de la biomassa com a font d’energia renovable per a usos tèrmics al municipi de Granollers, tenint en compte criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica, i potenciar la bioeconomia com a eina d’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables, promovent l’ús eficient i competitiu de la biomassa amb l’objectiu de consolidar un sector econòmic a l’entorn de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com a oportunitat de creixement econòmic i de creació de llocs de treball qualificats.

El projecte preveu la construcció de dues xarxes per biomassa per subministrar energia tèrmica a 12 equipaments públics (municipals i sota l’administració de la Generalitat de Catalunya), així com l’explotació d’aquests dos projectes singulars per promoure l’ús de la biomassa en el territori, promovent sinèrgies que afavoreixin la consolidació del mercat local de la biomassa.

La Xarxa Nord donarà servei als següents equipaments: Cinema Edison (antic centre cultural), IES Antoni Cumella, Escola Salvador Espriu, EMT i EM Salvador Llobet.

La Xarxa Sud donarà servei als següents equipaments: la impremta municipalresidència artistes RU, la Troca de Roca Umbert, l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’IES Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els pavellons del Parquet i el Tub.

El projecte consta de 2 eixos d’actuació: un integra totes les actuacions tècniques per construir, posar en marxa i fer el manteniment i operació de les dues xarxes de calor; l’altre integra les actuacions dedicades a potenciar el mercat local de la biomassa promovent la cooperació entre agents locals, l’acceptació entre la ciutadania i altres consumidors, i la transferència de coneixement.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalGranollers
Etiquetes: 

Relacionats

Article
Informació per a comunitats energètiques

El Consell Comarcal del Vallès Oriental posa en marxa un servei d’assessorament energètic per a empreses. Està dirigit a petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

Article

El tanatori de Granollers ha estrenat recentment una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’equipament que cobrirà el 54% de les necessitats totals d’energia elèctrica d’aquesta instal·lació. 

Article

Granollers posa en marxa el Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica per accelerar la transició verda i ha presentat els mapes de consums energètics de la ciutat.​

Butlletí