BIOEnergia pel desenvolupament local a Granollers

28/04/2021 - 09:53

Granollers participa en el projecte de Bioenergia per al desenvolupament local: xarxes de calor de biomassa. La construcció de les xarxes de calor de biomassa permetran substituir les antigues calderes de gas natural per calderes de biomassa. Les calderes seran d'última generació i el màxim d’eficients.

Els projectes singulars de xarxes de calor per biomassa són una oportunitat per contribuir als objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, establerts pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya en l’horitzó 2020 i el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers per al 2030.

Els objectius del projecte BIOEnergia son incrementar la participació de la biomassa com a font d’energia renovable per a usos tèrmics al municipi de Granollers, tenint en compte criteris d’eficiència, seguretat i diversificació energètica, i potenciar la bioeconomia com a eina d’aprofitament sostenible dels recursos naturals renovables, promovent l’ús eficient i competitiu de la biomassa amb l’objectiu de consolidar un sector econòmic a l’entorn de l’aprofitament energètic de la biomassa forestal com a oportunitat de creixement econòmic i de creació de llocs de treball qualificats.

El projecte preveu la construcció de dues xarxes per biomassa per subministrar energia tèrmica a 12 equipaments públics (municipals i sota l’administració de la Generalitat de Catalunya), així com l’explotació d’aquests dos projectes singulars per promoure l’ús de la biomassa en el territori, promovent sinèrgies que afavoreixin la consolidació del mercat local de la biomassa.

La Xarxa Nord donarà servei als següents equipaments: Cinema Edison (antic centre cultural), IES Antoni Cumella, Escola Salvador Espriu, EMT i EM Salvador Llobet.

La Xarxa Sud donarà servei als següents equipaments: la impremta municipalresidència artistes RU, la Troca de Roca Umbert, l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’IES Carles Vallbona, les pistes d’atletisme i els pavellons del Parquet i el Tub.

El projecte consta de 2 eixos d’actuació: un integra totes les actuacions tècniques per construir, posar en marxa i fer el manteniment i operació de les dues xarxes de calor; l’altre integra les actuacions dedicades a potenciar el mercat local de la biomassa promovent la cooperació entre agents locals, l’acceptació entre la ciutadania i altres consumidors, i la transferència de coneixement.


 

Categories: 
Municipis: 
Vallès OrientalGranollers
Etiquetes: 

Relacionats

Article

Del 3 a l’11 d’octubre es proposen sis activitats de sensibilització sobre la necessitat d’implantar un nou model energètic

Article

L’acord permet que es puguin fer cursos de formació professional de les especialitats del Gremi en els espais del Centre Vallès

Article
Palau d'esports de Granollers

Palau d'esports de Granollers

L’Ajuntament de Granollers se suma un any més a la Marató RE-M de l’Energia, una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el consum eficient d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a actuacions per lluitar contra la pobresa energètica i l’emergència climàtica.

Butlletí