60 experiències que impulsen l'economia social i solidària als municipis

Font: Diputació de Barcelona
24/02/2016 - 08:44

La Diputació de Barcelona ha publicat el document "Experiències d'economia social i solidària als municipis", un recull de 60 casos de participació de les administracions locals en l'impuls d'aquesta economia que posa el benefici social per davant del monetari.

Unes pràctiques econòmiques, com diu la guia, «que no encaixen amb el model vigent, però que són igualment vàlides a l'hora de satisfer les necessitats de les comunitats i, encara més, que ho fan de manera més justa i més neta».

Així, l'Economia Social i Solidària (ESS) són un conjunt de pràctiques econòmiques que tenen com a objectiu la satisfacció de necessitats en comptes de la maximització del benefici sobre el capital invertit, s'organitzen de forma democràtica i actuen amb responsabilitat social.

En aquest recull d'experiències d'ESS, impulsat per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, es presenten diferents fórmules d'organització de pràctiques econòmiques que han estat escollides per les persones que les protagonitzen per tal de contribuir a satisfer les necessitats personals i de la seva comunitat; a més la guia té com a objectiu facilitar processos d'aprenentatge entre els territoris, a partir d'experiències concretes, i servir una mostra de casos inspiradors de cara a la configuració de la nova agenda del desenvolupament local.

Seguint amb la línia marcada per la Guia, les pràctiques recollides s'han organitzat d'acord amb els set «calaixos» de la caixa d'eines de l'ESS: eines per crear ocupació; eines per finançar projectes, per estimular la demanda; per millorar l'oferta; per crear béns públics; per redistribuir béns públics; per a l'estalvi individual i col·lectiu; i estratègies integrals i xarxes de municipis.

Aquest recull d'experiències, destinat a electes i tècnics en l'àmbit del desenvolupament local i el públic en general, s'ha publicat al costat de la "Guia d'economia social i solidària per a l'administració local", impulsada també per l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i que dóna cobertura conceptual i teòrica a la seixantena d'experiències sobre aquest tema. 

Nota: Es pot consultar el mapa interactiu de les experipencies aquí


 

Categories: 

Relacionats

Article

La Conferència "Tinguem Cura del Planeta" celebra la seva 10a edició reivindicant el paper decisiu del jovent per transformar el món.

Article

L’activació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de Barcelona afecta especialment els parcs i els jardins de la ciutat, que veuran reduït considerablement el reg, cosa que podria provocar que la gespa es descolorís, però això no afectaria la supervivència dels arbres i les plantes.

Article

La transformació de Vallbona, al districte de Nou Barris de Barcelona, permetrà fer créixer el barri i dinamitzar-lo i mantenir-ne alhora l’esperit de la comunitat.

Butlletí