Jornada tècnica Geoquímica ambiental. Una eina per conèixer la qualitat del nostre entorn

dimarts, 30 maig, 2017 - 09:30
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Geolocation

Els processos naturals i l'activitat humana modifiquen de forma continuada el quimisme del medi que ens envolta. El fet de conèixer els sistemes geoquímics del nostre entorn ajuda a resoldre diversos aspectes ambientals que condicionen el desenvolupament i la sostenibilitat de la nostra societat i del conjunt d'éssers vius. En aquest context, al llarg de les darreres dècades ha guanyat força el concepte "geoquímica ambiental", entesa com una branca interdisciplinària de les ciències de la Terra, adreçada a l'estudi dels efectes dels processos geoquímics naturals i antropogènics en el medi ambient en general.

Recentment, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat la monografia tècnica Geoquímica ambiental a Catalunya. Recull d'articles. La publicació, en la qual han participat un total de 65 especialistes, inclou un recull de 22 articles que versen sobre l'aplicació de la geoquímica ambiental en: determinar composicions i propietats geoquímiques de referència dels materials que constitueixen el substrat geològic; entendre els processos geoquímics i hidrogeoquímics naturals que tenen o poden tenir uns efectes en la qualitat del medi ambient i els recursos disponibles; identificar i caracteritzar la contaminació del medi associada a l'activitat antròpica, i , atenuar, remeiar, emmagatzemar i gestionar residus.

L'ICGC acollirà aquesta jornada a la seva seu amb l'objectiu de debatre sobre l'estat de l'art de la geoquímica ambiental a Catalunya i d'identificar possibles actuacions de futur en aquesta branca de les ciències de la Terra. La jornada s'adreça a tots els professionals de l'Administració, del món empresarial i de l'àmbit acadèmic interessats en la geoquímica i la seva aplicació en la caracterització i la gestió de la qualitat del nostre entorn. Es lliurarà un exemplar de la monografia tècnica a tots els assistents.

Organitzador: 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Etiquetes: 
Categories: 
Terra

Relacionats

Article
Recomanació per Sant Jordi 2024

Contra la sostenibilitat és el darrer llibre publicat per Andreu Escrivà​

Acte
23/03/2024 - 20:30

Butlletí