Estudi de l'impacte de les actuacions contra el canvi climàtic a nivell Europeu. El projecte MEDEAS

dilluns, 3 desembre, 2018 - 18:15 a 19:45
Editorial Octaedro - Bailèn, 5 baixos - 08010 Barcelona

L’any 1972 el Club de Roma va publicar l’informe “Els Límits del Creixement”. Pronosticaven que el segle XX seria de creixement i, si no paràvem tal creixement continuat, el segle XXI seria de decreixement. El Projecte MEDEAS, finançat per la UE, planteja les necessitats i limitacions de la necessària transició energètica a fonts renovables. A la xerrada es mostren diferents tipus d’anàlisi sobre com l’exigència del creixement il·limitat condueix a no poder satisfer aquesta necessitat i a haver de plantejar-nos el sentit de l’actual sistema socioeconòmic. La limitació de recursos i els impactes del canvi climàtic mostren clarament en els resultats del model MEDEAS (www.medeas.eu) que insistir en el creixement, dificulta la transició i posa en dubte la sostenibilitat i les estratègies d’adaptació al canvi climàtic.

Jordi Solé

Ponència-debat: “Estudi de l’impacte de les actuacions contra el canvi climàtic a nivell Europeu. El projecte MEDEAS”

ENTRADA LLIURE


 

Municipis: 

Relacionats

Article

Després de mig any d'aquesta declaració i de la crisi provocada per la COVID-19, es presenta un nou informe que, entre d'altres, recull l'anàlisi de l’efecte del confinament en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres variables ambientals. Alhora, també s'han presentat noves projeccions climàtiques que s’ha generat els darrers mesos i els diferents escenaris de reducció de consum d’energia i de les emissions per a l’any 2030 d’acord amb els nous objectius de reducció de la Declaració.

Notícia

L’aturada provocada per la covid-19 ha tingut un impacte ambiental directe a tot el món. L’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle ha disminuït un 8% respecte a les dades de l’any 2019. L’informe de seguiment de la Declaració d’emergència climàtica a Barcelona mostra l’experiència i els aprenentatges proporcionats pel confinament per poder prendre mesures i fer front a la crisi climàtica.

Butlletí