Seguiment de la vegetació de ribera

Font: Fundació Rivus

04/04/2024 - 09:16


 

La principal raó de ser de la Fundació Rivus és vetllar des de diferents àmbits, i amb la promoció de diverses activitats i actuacions, pels nostres rius. L’objectiu és esdevenir una eina que serveixi per vehicular la conservació, l’estudi, el coneixement i la implicació de la ciutadania en la preservació d’aquests espais, alhora que esdevé l’entitat de referència per a totes aquelles persones que, des del voluntariat, hi treballen pel bon manteniment dels nostres entorns fluvials, formant tots plegats part d’una gran família: “els amics dels rius”.

Un dels objectius de la Fundació és donar impuls a la recerca i la innovació, així com a l’execució de projectes ambientals: des d’actuacions de restauració per millora i conservació dels hàbitats fluvials, a programes d’educació i sensibilització ambiental. L’objectiu final és incidir, de manera directa o indirecta, en el bon estat dels entorns fluvials i afrontar de la millor manera la qualitat de les aigües actuals i futures, els requeriments del servei i la protecció del medi fluvial.

Moltes d’aquestes accions són realitzades conjuntament amb altres administracions responsables del sanejament, empreses especialitzades del sector, entitats i centres de recerca i universitats, ja sigui mitjançant convenis, col·laboracions en projectes de recerca, subvencions i convocatòries de concurrència competitiva, o a través de la formació acadèmica mitjançant treballs finals de màster o tesis doctorals, entre d’altres.

 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Principals dades de l’Observatori RIVUS sobre l’evolució de la presència d’aus a la conca del Besòs durant els anys 2022 i 2023

Article

La Fundació Rivus posa a disposició l’exposició sobre els amfibis i rèptils aquàtics presents a les conques del Besòs i de la Tordera.

Article

Lliurats els premis del VII Concurs de Dibuix “Descobreix el riu”, dedicat al blauet

Butlletí