Santa Perpètua de Mogoda aprova el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

26/02/2024 - 15:30

El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha aprovat el nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per al període 2023-2028. El PMUS tindrà una vigència de sis anys i planifica un total de 79 actuacions distribuïdes en dotze àmbits.​

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible planteja quatre eixos estratègics orientats principalment a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l’ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat, la millora de la seguretat viària i la reducció de la contaminació atmosfèrica.

Des de la seva aprovació inicial, el desembre de 2022, el document ha rebut els informes favorables de la Direcció de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

El regidor de Mobilitat, Transport i Via Pública, Albert Bonàs, va afirmar que "el pla té en compte que Santa Perpètua és una ciutat activa, comercial, industrial, estratègica a l'eix Riera de Caldes i punt de trobada de la mobilitat territorial" i que l'objectiu final "serà millorar la qualitat de vida, perquè amb la reducció del vehicle privat aconseguim un aire més respirable i millorem la salut. Hi hem de posar recursos per fer-ho possible".

Bonàs va remarcar que d’inici les actuacions no tenen assignat un import econòmic sinó que s’implementarà anualment i també es tindrà en compte a l’elaboració del Pla d’Inversions 2024-2027 i va destacar que el Pla de mobilitat ha de comportar un canvi d’hàbits de la ciutadania. El PMUS compta incrementar un 12,5% els espais amb prioritat per a vianants. Els dotze àmbits d’actuació del PMUS es concreten en la consolidació de la mobilitat activa en els desplaçaments interns; la pacificació d’entorns escolars, equipaments i altres espais públics sensibles; l’assoliment d’una accessibilitat universal a la via pública; la creació d’una infraestructura connectada còmoda i segura per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP); la millora del transport públic urbà i potenciació de la intermodalitat; la millora de l’eficiència de la mobilitat en vehicle privat motoritzat; la racionalització de les zones d’estacionament a l’espai públic, la promoció d’una logística urbana sostenible; la promoció de polítiques de seguretat viària amb Visió Zero, la implementació d’una Zona de Baixes Emissions i finalment la promoció i planificació d’una mobilitat més sostenible.

El regidor de Mobilitat, Transport i Via Pública, Albert Bonàs, va destacar algunes de les 79 propostes d'actuació del Pla de Mobilitat que inclouen la pacificació de l’entorn de les escoles La Florida i Santa Perpètua, entre d'altres, més plataformes úniques, l'ampliació de voreres i l'eliminació de barreres i desenvolupar itineraris segurs de connexió amb els polígons, "augmentar l'oferta d'aparcaments còmodes i segurs per a bicicletes i VMP a la via pública, el carril bici a l'avinguda de l'Onze de Setembre i a l'avinguda de l'Estela Ibèrica".

La promoció del vehicle compartit i la continuïtat de l’estratègia del vehicle elèctric són altres de les actuacions que marca el Pla que també incorpora el desenvolupament del Pla per a la millora de la Qualitat de l’aire, segons va enumerar Bonàs, que va insistir en la consolidació de "la implantació de l'App de control per a l'aparcament regulat de zona vermella i desenvolupar el Pla Local de Seguretat Viària".

 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La consulta romandrà oberta al portal de participació ciutadana fins al 13 de març.

Notícia

Amb els nous vehicles, un 61 per cent de la flota serà de baixes o zero emissions i serà més eficient econòmicament

Article

L'Associació de Municipis de la Riera de Caldes estrena un vídeo promovent la Transició Energètica del territori, en especial, en les empreses situades als polígons industrials.

Butlletí