Salut i comunitats sostenibles

Reportatge
26/09/2023 - 08:30

La qualitat de vida és més gran en pobles i ciutats que impulsen polítiques saludables a través de la planificació urbana. Les ciutats i pobles pensades i dissenyades amb la perspectiva de la salut de les persones són més sostenibles

Un reportatge del Servei de Salut Pública de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona

Imatge: https://www.activesustainability.com/


 

L’entorn urbà està relacionat amb la incidència i la prevalença d’algunes de les principals causes de mortalitat i morbiditat: el sobrepès i l’obesitat, els problemes de salut mental, les lesions externes, les malalties respiratòries i les malalties cardiovasculars. Els cinc factors sobre els quals l’urbanisme influeix de manera directa i que tenen una afectació sobre la salut són l’activitat física, la contaminació de l’aire, el soroll, l’efecte illa de calor i la disponibilitat de zones verdes (Habitatge i urbanisme - ASPCAT).

L’habitatge és el nostre entorn més immediat i repercuteix directament en la salut mental i física de les persones que hi viuen. Les situacions d’inseguretat residencial, amuntegament, infrahabitatge, insalubritat o manca de subministraments bàsics augmenten la probabilitat de presentar patologies com depressió, ansietat, intents de suïcidi, malalties respiratòries i cardiovasculars i un estat general de mala salut percebuda.

L’OMS estima que un 24% de la càrrega de morbiditat i un 23% de la mortalitat són atribuïbles a l’entorn físic en què vivim

L'accés a habitatges dignes, segurs i assequibles és un requisit indispensable per a una bona salut i, més enllà de l’habitatge particular, les condicions de vida als barris són determinants de l’estat de salut i la qualitat de vida de la seva gent. Hi pot haver grans desigualtats entre barris d’una mateixa població i el risc de mortalitat i malalties augmenta en els més pobres.

Més enllà de les patologies i l’esperança de vida, l’entorn físic, social i econòmic dels barris influeix sobre la qualitat de vida de les persones a nivell de benestar i convivència: el fracàs escolar, la solitud de les persones grans i altres tipus d’exclusió social són determinants claus de la salut.

La planificació urbanística, la qualitat dels edificis i l’accés a un habitatge digne són factors determinants de la salut de les persones. El valor de l’espai públic per garantir la qualitat de vida als barris s’ha accentuat amb el context pandèmic i s’ha evidenciat la necessitat de recuperar-lo i adaptar-lo perquè proporcioni a la ciutadania entorns saludables i oportunitats per millorar les seves condicions socials.

Els espais verds són considerats imprescindibles per l’OMS pels beneficis que reporten al benestar físic i emocional de la població.Segons l’OMS, les ciutats han de disposar, com a mínim, d'entre 10 i 15 m² d'àrea verda per habitant i s’aconsella que aquesta relació pugui arribar a valors entre 15 i 20 m² de zona verda útil. (Anàlisi sistemes zones verdes. Espais lliures).

El 43% de la població de Catalunya no disposa de la superfície de zona verda recomanada per l’OMS i un 29% disposa de més de 20 m²SV/hab

Viure a prop de zones verdes augmenta l’esperança de vida, disminueix el risc de mortalitat prematura per qualsevol causa i es relaciona amb nombrosos beneficis sobre la salut (reducció de l’estrès, millora de la salut mental, disminució del risc de malalties cardiovasculars, síndrome metabòlica, etc.), a banda de fomentar la pràctica d’exercici físic i la cohesió social (The Lancet Planetary Health, Novembre 2019) i els estils de vida saludables entre la població infantil.

Les zones verdes també van tenir un efecte en l’impacte de la COVID-19 a les ciutats. El nombre de contagis, hospitalitzacions i morts per COVID-19 va ser menor a les ciutats amb més zones verdes i menys contaminació atmosfèrica.

Per tot això és imprescindible proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per als col·lectius més vulnerables.

La contaminació s’ha convertit en un problema de salut pública de primer ordre a les principals ciutats del món i és una de les amenaces ambientals més grans per a la salut humana

L’exposició a la contaminació de l’aire causa 9 milions de morts prematures cada any i augmenta la pèrdua de milions d’anys de vida saludable (The Lancet Planetary Health - juny 2022). A Barcelona, la contaminació de l'aire provoca més de 350 morts prematures a l’any i una reducció dels nivells de contaminació fins als nous llindars de diòxid de nitrogen (NO₂) i partícules fines en suspensió (PM₂,₅) recomanats per l’OMS evitaria, cada any, 659 morts prematures i incrementaria l'esperança de vida de la ciutadania en 52 dies (Salut i medi - Àrea Metropolitana de Barcelona).

L’exposició als contaminants de l’aire també es relaciona amb un increment de patologies respiratòries, cardiovasculars, neurodegeneratives, determinats càncers o efectes en l’embaràs, entre altres.

La càrrega de malaltia atribuïble a la contaminació atmosfèrica se situa a l’alçada d’altres riscos importants per a la salut, com la dieta poc saludable i el tabaquisme

És imprescindible, per tant, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l'aire (fita 11.6).

De tota la càrrega de malaltia que s'atribueix a una mala planificació urbana, el soroll del trànsit representa el 36% i és la segona causa ambiental d’efectes adversos per a la salut després de les partícules contaminants de l’aire. L’exposició prolongada al soroll del trànsit rodat pot provocar alteracions de la son, malalties cardiovasculars i metabòliques, efectes adversos en néixer, deteriorament cognitiu, estrès, trastorns de depressió i ansietat o altres malalties cròniques.

A Barcelona, el 57 % de la població està exposada a nivells de soroll de trànsit iguals o superiors als que l'OMS considera perjudicials per a la salut.

Els sistemes de transport no contaminants, col·lectius i compartits són imprescindibles per a la descarbonització de la mobilitat, i el transport actiu, a banda de contribuir a reduir les emissions de CO₂, té nombrosos beneficis per a la salut i efectes demostrats de reducció de la mortalitat prematura. Cal facilitar sistemes de transport assequibles, accessibles i sostenibles a totes les persones, i garantir que la mobilitat activa sigui una opció segura per a la població (fita 11.2).

Potenciar l’ús de la bicicleta en 17 països podria evitar fins 205.000 morts prematures cada any

La salut és alhora un indicador i un requisit per al desenvolupament sostenible. Els desastres naturals, les epidèmies i el canvi climàtic posen en relleu la relació de les persones amb el seu entorn, sobretot a les ciutats, i la necessitat de reduir el nombre de morts causades per desastres a través d'entorns urbans resilients que puguin protegir i fomentar la salut tant de la població com del planeta (fita 11.5)

S’espera que el 68% de la població mundial viurà a les ciutats el 2050. Per afrontar els reptes que planteja aquesta urbanització sense precedents cal posar la salut i el benestar en el centre del disseny urbà i els governs locals hi tenen un paper clau.

7 de cada 10 persones viuran en entorns urbans d'aquí a 30 anys

Les polítiques municipals de salut pública, a través dels plans locals de salut, s’han de relacionar i coordinar amb els processos de planificació estratègica urbana i territorial dels municipis, com són les Agendes Urbanes Locals, per evidenciar l'impacte que té l'habitatge, l'edificació i l'urbanisme sobre la salut, i fer propostes per avançar en la promoció d'entorns acollidors, saludables i sostenibles.

El futur que volem inclou ciutats i pobles amb oportunitats per a tothom, accés a serveis bàsics, energia, habitatge, transport i entorns saludables; indrets acollidors que garanteixin qualitat de vida a les persones que hi viuen.

 

Infografia 18 Requisits per a una ciutat saludable i sostenible

Font: Diputació de Barcelona. Secció d’informació i Anàlisi en Salut Pública. Adaptació a partir del Plan Melbourne 2017-2050

 

Tothom necessita viure en entorns saludables

Amb una planificació urbana i territorial sostenible guanyarem salut

 

Trobareu l’article complet amb indicadors associats i recursos per contribuir a l’assoliment de l’ODS 11 a nivell local a l’Espai web Càpsula Salut2030

 


 

Relacionats

Article

El consistori estudiarà cas per cas cada centre per tal d’implementar mesures que permetin allunyar-ne els cotxes per reduir la perillositat i la contaminació i per fer entorns més agradables. Es treballarà en tres fases d’actuacions: d’implementació immediata, d’embelliment i de consolidació

Article

La Universitat de Barcelona promou la mobilitat sostenible entre els seus treballadors i treballadores durant els desplaçaments laborals, gràcies a la Flota UBici, una iniciativa reconeguda com a una de les Bones idees per canviar el món de 2022. Voleu conèixer tots els detalls?

Article


La BaixCicletada tindrà lloc el dia 1 d’octubre en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que se celebra del 16 al 23 de setembre. Es tracta d’una activitat gratuïta oberta  tothom que vulgui gaudir d’un recorregut en bicicleta pel Baix Llobregat.  

Butlletí