Plantar arbres a les ciutats pot salvar vides

16/11/2023 - 10:19

Fa temps que intuïm que el contacte amb la natura, també als nuclis urbans, s’associa amb una millor salut.

A poc a poc, la ciència va aportant detalls sobre aquesta associació i els mecanismes que hi ha al darrere.

Foto: Getty images via ISGLOBAL.


 

D’entre tots els beneficis que el contacte amb el verd té per la salut humana destaca especialment el que el relaciona amb una reducció de la mortalitat. Recentment, aquesta relació es veia reforçada per un experiment realitzat als Estats Units.

En els darrers 30 anys, l'organització sense ànim de lucre Friends of Trees s'ha dedicat a plantar arbres als carrers de la ciutat de Portland. En concret, entre 1990 i 2019, van plantar 49.246 arbres (i van mantenir registres d'on els van plantar i quan). Els registres d’aquesta intervenció han constituït un material molt valuós a partir del qual l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Servei Forestal del USDA, van realitzar un estudi que es va publicar fa uns mesos a la revista Environment International.

 

Menys mortalitat

L'equip de recerca va analitzar el nombre d'arbres plantats en una zona determinada (concretament, una àrea censal, on viuen aproximadament 4.000 persones) en els 5, 10 i 15 anys precedents. Tot seguit, van associar aquesta informació amb la mortalitat per causes cardiovasculars, respiratòries o no accidentals en aquesta mateixa zona, utilitzant dades de l'Autoritat Sanitària d'Oregon.

L’anàlisi feta mostra que en els barris on s'havien plantat més arbres, les taxes de mortalitat (morts per cada 100.000 persones) eren menors. En concret, cada arbre plantat entre 15 i 30 anys abans de l’estudi es va associar amb una reducció significativa de la mortalitat no accidental (mortalitat per totes les causes excepte els accidents) del 20% i amb una reducció de la mortalitat cardiovascular del 6%. Aquesta associació era significativa, sobretot per als homes i les persones majors de 65 anys.

 

Com més vells els arbres, major reducció de la mortalitat

L’edat dels arbres va resultar ser un factor diferencial, ja que les associacions trobades eren més fortes a mesura que els arbres envellien i creixien: la reducció en la taxa de mortalitat associada a arbres plantats entre 11 i 15 anys abans (30%) era el doble de l'observada amb arbres plantats entre un i cinc anys abans (15%). Això significa que els arbres més vells estan associats a una major disminució de la mortalitat, i que conservar els arbres madurs pot ser especialment important per a la salut pública.

Aquest estudi no aporta evidència directa sobre els mecanismes pels quals els arbres milloren la salut. No obstant això, el fet que els arbres grans tinguin un major impacte en la salut que els petits és revelador, perquè els arbres més grans són millors per a absorbir la contaminació de l'aire, moderar les temperatures i reduir el soroll (tres factors relacionats amb un augment de la mortalitat).

 

"Observem l'efecte tant en els barris verds com en els menys verds, la qual cosa suggereix que plantar arbres als carrers beneficia a tots dos", declarava Geoffrey H. Donovan, del Servei Forestal del USDA i primer autor de l'estudi. L'anàlisi va tenir en compte altres factors que poden influir en la mortalitat, com els ingressos, l'educació i la composició racial dels barris.

 

Els beneficis de plantars arbres, superiors als costos

Finalment, segons les estimacions de les i els autors, els beneficis de plantar arbres superen amb escreix el cost: el cost anual de plantar i mantenir els arbres urbans en cadascuna de les 140 zones censals de Portland oscil·laria entre 3.000 i 13.000 dòlars, mentre que generaria uns 14,2 milions de dòlars anuals en vides salvades.
"Els nostres resultats proporcionen una base científica sòlida per a guiar intervencions tangibles (per exemple, la plantació d'arbres) destinades a augmentar la longevitat dels residents urbans", conclou Payam Dadvand, investigador d’ISGlobal i autor principal de l'estudi.

 


Referència
Donovan, GH, Prestemon JP, Gatziolis D, Michael YL, Kaminski AR, Dadvand P. The association between tree planting and mortality: A natural experiment and cost-benefit analysis. Environment International. 2022. doi.org/10.1016/j.envint.2022.107609


 

Categories: 

Relacionats

Acte
08/03/2024 - 09:00
Sala d’Actes de la FUB-2. Av. de les Bases de Manresa, 3, Manresa
Article

L’AMB engega un projecte en tres municipis metropolitans

Butlletí