Mobilitat a Barcelona: Ús de la bicicleta en Post-COVID

Per Oier Martinez Violet. Enginyer en Organització industrial i màster en Sistemes de Transport (UPV-EHU). Expert en mobilitat. Font: BACC

23/09/2020 - 13:53

Des que la COVID19 ens va canviar el món ha ocorregut un boom de la bicicleta a les nostres ciutats: notícies amb imatges de botigues de bicicletes buides, nous carrils bici per tot arreu, estocs esgotats ... A nivell mundial!

Però tot això no es deu només a la covid19. Aquesta tendència ve de lluny i la pandèmia actual només ha accelerat el canvi en el com es realitza la mobilitat.

La pregunta ara és: Realment hi ha hagut un canvi modal? Ha crescut l'ús de la bicicleta? Vegem-ho a continuació.


Algunes dates clau:

El 16 de març va entrar en vigor l'estat d'alarma, que va limitar la mobilitat en general.

A partir d'el 2 de maig (dissabte) es va permetre la sortida en dues franges horàries per fer esport (6-10h i 20-23h).

El servei de Bicing va estar tancat entre el 16 de març i 23 d'abril.
 

Durant el confinament:

Es va parar la mobilitat durant el confinament? No al 100% però gairebé. Hi va haver un romanent molt escàs (una mica menys del 20%, segons dades del MITMA), que pràcticament es va realitzar en cotxe i bici particular, ja que el servei Bicing va tancar, acció que va ser molt criticada i que ara sabem que no era necessària. El transport públic es va reduir a la mínima expressió en ús i en freqüències.

Aquestes setmanes la mobilitat es va parar (gairebé) del tot.
 

A partir de maig:

Al maig comencem a poder moure'ns (una mica) després de gairebé un mes llarg a casa. I aquí es comencen a veure canvis i tendències:

Què va passar a partir del 2 de maig? Es va disparar l'ús dels carrils bici (línia groga), sobretot el caps de setmana (de divendres a diumenge). Els increments sobre el nivell 'normal' de març (és a dir, el 0) en alguns caps de setmana es van disparar fins a un 50%. La diferència entre dies laborables i festius llança diferències de fins al 75% d'ús, a favor dels segons.

No hi ha manera de confirmar-ho, però és molt probable que, almenys les primeres setmanes de maig, l'ús de la bicicleta en caps de setmana estigui vinculat amb l'esport i l'oci. Molts ciutadans aprofitem els primers dies de 'llibertat' per fer esport, bé amb bicis pròpies, o amb el Bicing, que va obrir uns dies abans. És curiós com els dies que cau l'ús del cotxe es dispara el de la bici ...

Però entre pic i pic d'oci i esport, i segons es va anar ampliant la mobilitat, també va augmentar l'ús de la bicicleta en dies laborables. A finals de maig recuperava l'ús previ a la pandèmia i al juny ja creixia netament (+ 2%). En comparació, el cotxe seguia un -30% sobre els valors de març. Comparat amb el març, es realitzava un 10% més de desplaçaments per aquests mateixos carrils bici.
 

La realitat és més complexa ...

L'ús no creix només per l'oci i l'esport. De manera silenciosa, entre pic i pic de cap de setmana, l'ús de la bicicleta ha anat en augment en els dies laborals. Al maig va recuperar l'ús previ a la pandèmia, i al juliol seguia creixent. Aquesta dada, es veu reforçada per allò publicat per Bicing al juliol, on confirma que el seu ús del gener-juliol ha superat ja les xifres de l'any anterior.
A destacar que el cotxe encara no ha arribat a recuperar el nivell previ de març.

També hi ha dies feiners on cau l'ús de bicicleta. A què es deu això?

 

En aquest cas, la resposta és senzilla: De vegades, a Barcelona, també plou. I aquests dies són molt fàcils d'identificar, ja que l'ús de la bicicleta cau fins a un 32% (fletxa verda) els dies de previsió de pluja, precipiti o no.

Ens fa por mullar-nos. Però també la simple possibilitat que passi, doncs dies on no plou, però s'ha anunciat pluja, també cau l'ús de la bicicleta, sempre en els carrils bici on l'ajuntament té aforaments.

Llavors, es pot afirmar que l'ús de la bicicleta canvia en funció de la pluja, temperatura ...? L'evidència acadèmica existent (aquí i aquí) així ho mostra.

La meteorologia (pluja, vent, temperatures altes o molt baixes ...) és un factor clau que fa augmentar o disminuir l'ús de la bicicleta en trajectes on l'usuari té alternatives. I amb les dades disponibles per a Barcelona, sembla ser que també es fa servir menys quan plou.

No us sorprengueu per aquesta dada, ja que passa el mateix amb el transport públic: el seu ús en desplaçaments per oci (compres, esport, anar a prendre alguna cosa ...) decau quan plou o fa molta calor. Alguns usuaris es queden a casa i altres, busquen alternatives als seus desplaçaments. La temperatura, a més de la pluja és un altre factor determinant en la mobilitat per oci.
 

Què ha passat amb la mobilitat en bicicleta?

Un cop explicat tot, cal saber quina ha estat l'evolució de l'ús de la bicicleta, un cop eliminat el soroll que han generat els pics de caps de setmana. Filtrem llavors aquestes dades i els dies plujosos, que ja hem vist que no són representatius.

I aquesta és la gràfica:

La mobilitat en bicicleta va recuperar el 100% d'ús el 27 de maig (el 5 de juny creixia un 2% net sobre març) i al juliol va créixer gairebé un 10%. El creixement, a més a més, es dóna en dies laborals, mentre el cotxe no ha recuperat el nivell de març.

Compte! els comptadors dels carrils bici (per a mi sempre seran bidegorris com en Euskara) no recullen tota la realitat de la xarxa ciclista. Són dades d'uns pocs trams, que poden aparentar augments d'usuaris a les zones on estan ubicats, i desaparèixer de la resta de la ciutat. I això podria crear una falsa imatge de creixement.

Aquesta mancança es compensa amb la informació de Bicing proporcionada per l'ajuntament. De finals d'abril a juliol gairebé s'han donat d'alta 19.000 nous usuaris (+ 16%), sent la majoria d'aquests (~ 16.000) de zones on ja existia el servei prèviament, principalment a l'Eixample.

Això, juntament amb la dada de creixement (sobre un 10%, amb un ús total de 1.3 milions de vegades / mes) confirma la tendència:

  • S'aprecia un canvi modal cap a la bicicleta, però és aviat encara per afirmar en quina mesura serà permanent.
  • Les primeres enquestes de mobilitat (ATM) mostren un increment tant de l'ús de bicicleta privada (personal) com de compartides (Bicing). Veure l'estudi aquí.
     

Una nova mobilitat

Amb una mobilitat que no ha superat el nivell del 70% pre-pandèmia i on la majoria dels viatges realitzats a Barcelona tenen origen i destinació Barcelona (veure dades) és molt important l'augment de la mobilitat i sobretot, la tendència a l'alça de la bicicleta.

Les dades actuals d'ús dels carrils bici que proporciona l'Ajuntament de Barcelona no permeten una comparativa 'directa' sobre anys previs (2019 i 2020). Seria molt interessant poder comparar-los amb els anys previs (maig, juny i juliol).

Estem en un moment de grans canvis. No són canvis creats per la COVID-19, sinó que aquest cigne negre els ha accelerat. La pregunta que encara no té resposta és el mix de mobilitat que quedarà en la nova realitat. Serà per fi la bicicleta un actor principal?

Si volem avançar cap a ciutats més sostenibles i amb vida, caldrà que l'administració aposti de manera clara per la mobilitat activa: caminar i la bicicleta. Així s'està fent a les principals ciutats del món: París, Londres ... i fins i tot a Nova York.

I millores com aquestes ja les va proposar el BACC per a Barcelona a l'abril.


Referències:

OpenData Ajuntament de Barcelona

https://dades.ajuntament.barcelona.cat/seguiment-covid19-bcn/

Movilidad municipal – Ministerio de Transportes,Movilidad y Agenda Urbana

https://www.mitma.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data/movilidad-municipal

Influence of weather conditions on transit ridership: A statistical study using data from Smartcards

Arana, S. Cabezudo, M.Peñalba, https://www.worldtransitresearch.info/research/5084/

Bicing – Nº d'usuaris i viatges – https://www.bicing.barcelona/es/node/205

Us potencial de la bici a la metrópoli https://blogs.amb.cat/bicicleta/ca/2020/07/02/us-potencial-de-la-bici-a-la-metropolis/


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

La Zona de Baixes emissions és un espai amb restriccions d’accés, circulació i aparcament de vehicles, que té l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle

Entrevista
Martin Lutz és senador ministerial de Berlin.

Amb l’expert en sostenibilitat urbana parlem de les mesures que es van començar a aplicar ja fa més de 15 anys a la capital alemanya, on les zones de baixes emissions tenen molt més recorregut que a Catalunya. 

Notícia

La flota del Bicing a la ciutat incorporarà 1.000 bicicletes elèctriques més i 74 estacions de xarxa per atendre l’alta demanda del servei. Les xifres del 2023 són de rècord, amb 147.000 abonats i 18 milions d’usos

Butlletí