Tallers de reparació

L’Entitat de Medi Ambient (EMA) ha creat una base de dades amb informació sobre tallers de reparació d’aparells i restauradors de mobles i objectes. L'objectiu és prevenir la generació de residus promovent la reutilització d’objectes i aparells perquè no esdevinguin residus abans d’haver esgotat totalment la seva vida útil.