Bolívia s'aboca a una profunda crisi ambiental (un article de Caroline Stevens)

08/11/2003 - 00:00
"Els elevats i alarmants índexs d'erosió i de degradació de sòls i dels seus recursos naturals renovables estan incubant una perillosa i impredictible crisi ambiental a Bolívia", adverteix l'estudi "Dona, Indústria i Medi ambient", realitzat per la investigadora Vania Solares Maymura. L'informe, els resultats del qual també serien, vàlids, malauradament, per altres països del continent, agrega que "malgrat els avanços en la legislació jurídica, el medi és una assignatura pendent al país". El panorama és ben poc favorable, en un país de 1.098.591 quilòmetres quadrats, la meitat dels quals són boscos, i amb grans contrastos geogràfics i ecològics i amb una àmplia diversitat de climes, de vegetació natural i de sòls. "A Bolívia, el problema ambiental més gran és la degradació de la terra, que és creixent i amenaçadora, i s'expressa fonamentalment en un agut procés d'erosió que porta amb si la pèrdua de la capacitat del sòl agrícola i forestal, la destrucció de la base productiva del país i l'agrejament de la pobresa". La contaminació de l'aigua també és significativa i altament preocupant, especialment a la part occidental del país, on s'assenten les activitats mineres. S'estima que entre un 30 i 50 per cent de les aigües residuals de l'activitat minera són descarregades sense tractament de cap mena. A l'est, on se situen ciutats com Santa Cruz, la contaminació hídrica és generada fonamentalment per abocaments d'agrotòxics i l'ús de pesticides en la producció agropecuària, agrega l'informe. Finalment, emfatitza que la contaminació atmosfèrica en les ciutats bolivianas és relativament baixa, si la comparem amb l'existent en altres ciutats del continent, tot i que no deixa d'augmentar constantment. Segons el parer dels experts, la Llei del Medi ambient (1992), la Llei Forestal (1996) i la Llei del Servei Nacional de Reforma Agrària o Llei INRA (1996), amb els seus respectius reglaments, són tres instruments molt avançats per a protegir el medi i vetllar per un ús eficient i correcte dels recursos naturals renovables. No obstant això, i gens sorprenentment, les enormes debilitats administratives de l'aparell estatal i les limitacions de recursos humans, tècnics i financers del país impedeixen que la legislació s'apliqui amb tot el rigor i abast. Font: Econoticias Bolivia.

Relacionats

Butlletí