Un enllumenat que afavoreix la salut de les persones i la biodiversitat

Font: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i AMB

17/02/2023 - 18:27

El nou enllumenat intel·ligent del parc del Molinet de Santa Coloma de Gramenet incorpora en la il·luminació sensors de presència que controlen la intensitat i el color de la llum, de manera que respecta el cicle biològic de les espècies i redueix la contaminació lumínica

El parc del Molinet de Santa Coloma de Gramenet compta amb nova il·luminació. Es tracta d'un laboratori urbà centrat en les persones que han liderat l'AMB i el clúster CICAT amb els membres del grup de treball Urban Centric Lighting. Els objectius d'aquest enllumenat experimental són els següents: 

 • Millorar la seguretat i la convivència a l'espai públic, amb un disseny d'il·luminació adequat a l'espai i centrat en les persones.
 • Preservar i millorar la salut de les persones. Les característiques espectrals de la llum aplicada minimitzen els efectes disruptius en el ritme circadiari en humans i en la resta d'espècies vives. El "rellotge circadiari" és el responsable de regular els cicles d'activitat i descans dels organismes i activa funcions vitals del sistema immunològic.
 • Impulsar un enllumenat urbà sostenible, eficient, saludable i tecnològicament avançat.
 • Potenciar la investigació (I+D) sobre la il·luminació exterior urbana.
 • Millorar la qualitat ambiental de la metròpolis de Barcelona. Amb aquest canvi de model, es produeix una important disminució de la contaminació lumínica. Els equips estan dotats d'uns sensors que augmenten els nivells de llum només quan és necessari, és a dir, que s'adapten a les necessitats de les persones.
 • Respectar la biodiversitat dels parcs metropolitans per tal de compatibilitzar l'ús públic amb l'augment d'espècies de fauna.

La novetat tecnològica més puntera és el canvi de l'espectre d'emissió de les lluminàries, que pretén potenciar l'ús públic del parc i respectar el cicle biològic de les espècies i de les persones. Quan no hi ha ningú, la llum és d'un color ataronjat accentuat, fet que redueix l'afectació sobre la biodiversitat. Quan passa una persona o el sensor detecta moviment o ocupació, la llum ataronjada passa a ser blanca, de manera que reprodueix millor dels colors, però sempre dins d'un rang d'impacte mínim sobre el rellotge circadiari. Aquesta lluminositat té dos beneficis importants: minimitza els efectes lumínics sobre el cicle immunològic a través dels receptors de la retina i millora la percepció a l'espai públic només quan és necessari. També té un impacte positiu en la percepció de seguretat de les persones, ja que sovint es relaciona la quantitat de llum amb la seguretat, tot i no ser un factor objectiu determinant.

Els usuaris del parc veuran millores qualitatives en el cicle de la son, l'estat d'alerta o alteració, el rendiment i l'estat d'ànim, així com respostes als canvis estacionals.

El control de la il·luminació es basa en sensors de presència, que graduen la intensitat i el color de la llum en funció de l'ús i ocupació dels diferents espais.

L'AMB i el CICAT han instal·lat un total de 26 lluminàries, amb una inversió procedent del fons de reforç de la competitivitat gestionats a partir d'ACCIÓ (Generalitat de Catalunya). Els recursos materials i humans han anat a càrrec dels fabricants i les empreses del sector involucrades:

 • Fabricació de productes especials per al projecte: Vossloh-Schwabe Ibèrica, Carandini, iGuzzini i Benito Novatilu
 • Assessorament tècnic: Citelum
 • Simulacions de síntesis espectrals de llum per a la salut: Kumux
 • Auditoria dels productes i la instal·lació: laboratori Asselum
 • Disseny de la il·luminació: estudi Anoche Iluminación Arquitectónica

El projecte s'ha portat a terme en tres zones del parc amb elevada concurrència d'usuaris: entorn de la Naturaula, zona de jocs i espai sota la pèrgola que connecta una de les entrades principals amb el sector del mirador.

Aquesta instal·lació ha suposat un nou paradigma en el disseny d'enllumenat, ja que aglutina en un mateix sistema diferents temperatures de color, intensitats i nivells lumínics, així com la regulació instantània i autònoma d'aquests paràmetres, sense comunicació amb un sistema central de control d'enllumenat, i amb un baix cost diferencial respecte a una instal·lació convencional. Aquesta conjuntura millora la gestió i el control sobre l'espai. 

 

Santa Coloma aposta per un enllumenat més eficient i sostenible

A banda del Parc del Molinet, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet també ha renovat la resta de l'enllumenat públic. Les renovacions de lluminàries públiques han permès reduir en un 30% el consum energètic i s'ha adequat també la il·luminació als espais naturals per protegir-ne la biodiversitat.

En els darrers anys l'Ajuntament ha modernitzat l'enllumenat públic adequant-lo tant a la normativa vigent com a les noves tecnologies en fonts de llum actuals, més eficients i fiables. S'han substituït gairebé la meitat de les 9.000 lluminàries de la ciutat per noves lluminàries LED que incorporen dispositius de control per optimitzar-ne el consum energètic.

L'eficiència energètica del LED suposa una reducció del consum de més del 50% respecte a les bombetes tradicionals, a més d'aportar més fiabilitat i durabilitat reduint significativament el nombre d'incidències a l'enllumenat.
L'estalvi energètic generat del 2.017 al 2.022 Santa Coloma amb aquestes renovacions de l'enllumenat públic ha estat del 30,39%.

A més, aquestes millores han aportat una sensació lumínica més gran a l'espai públic, sense aportar més llum, ja que les renovades lluminàries reparteixen la llum de forma més òptima, obtenint una major uniformitat en l'enllumenat. Així no s'il·lumina més, sinó millor.

La Junta de Govern acaba d'aprovar la licitació d'un nou contracte de subministrament i instal·lació de lluminàries de l'enllumenat públic que renovarà 1.100 punts de llum als districtes 1, 2, 4, 5 i 6 amb una inversió de gairebé 700.000 euros. Al districte 3, entre 2.019 i 2.020 es van col·locar 1.200 noves lluminàries.

Santa Coloma, amb una alta densitat de població, té uns 115 punts de connexió amb les companyies elèctriques per donar servei a uns 9.000 punts de llum que funcionen 4.300 hores/any. Aquestes instal·lacions solen tenir una vida mitjana entre 20 i 25 anys i la seva renovació va lligada a la millora urbanística de la ciutat, que es fa de manera contínua i gradual des dels serveis municipals.

A grans trets, s'ha establert una tipologia de llum blanca càlida per a tota la ciutat i amb una alta eficiència energètica, exceptuant les zones més properes a la serra de la Marina i al llit del riu Besòs, on s'ha establert un tipus de llum una mica menys eficient però més respectuosa amb la biodiversitat d'aquests parcs naturals.


Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Article

D'octubre a desembre es renovaran més d'un miler de lluminàries

Notícia

Ja s'ha senyalitzat la zona on s'instal·larà un nou punt a l'avinguda Pallaresa

Notícia

L'Ajuntament de Vilanova del Vallès continua amb la modernització de l'enllumenat públic, optant per la tecnologia LED per reduir la petjada de carboni municipal.

Butlletí