Terrassa innova en la contractació d'uns serveis energètics elèctrics més sostenibles i eficients

28/02/2017 - 14:04

L'Ajuntament de Terrassa preveu reduir les emissions de CO2 en 4.860 Tn/any amb el finançament i renovació de la tecnologia elèctrica i lumínica de la ciutat.

El Ple Municipal de Terrassa ha aprovat l'adjudicació del contracte de serveis de gestió energètica de l'enllumenat públic, il·luminació interior i renovables a l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE). Aquesta nova contractació en la gestió dels serveis energètics municipals, forma part de l'estratègia Smart Cities i del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI). El seu objectiu és reduir el consum energètic amb la millora i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables que en conjunt permetran reduir les emissions de CO2.

La contractació adjudicada ahir, que forma part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), inclou:

 • La instal·lació de tecnologia LED monitoritzada a la ciutat, aportant gran qualitat lumínica, major uniformització, més intensitat, menor consum i màxima sostenibilitat. En tota la ciutat se substituiran i instal·laran 28.799 llumeneres. Alhora, aquesta actuació permetrà oferir un millor servei davant les possibles incidències en l'enllumenat de la ciutat.
   
 • La renovació del sistema d'il·luminació interior amb LEDs de 82 equipaments de gestió directa municipal: educatius (incloent totes les escoles de primària), administratius, culturals, esportius i socials.
   
 • La implantació d'un sistema d'informació energètic que permetrà ajustar la potència contractada a la realment necessària i prevenint d'anormalitats en la facturació elèctrica.
   
 • La implantació d'energia renovable i fotovoltaica en 13 centres d'alt consum energètic i característiques específiques d'horari d'ús i coberta de l'edifici. Segons aquests criteris, s'han seleccionat cinc escoles (Ponent, Isaac Peral, Ramon y Cajal, Sant Llorenç i El Vallés) i set edificis municipals (BCT, Serveis Centrals de l'Ajuntament, Edifici Municipal del carrer Panta, Teatre Principal, Teatre Alegria, Edifici Glòries i Edifici Funerària).
   
 • La instal·lació de fibra òptica a 95 edificis municipals i als 40 nous quadres d'enllumenat públic permetran estendre la xarxa informàtica municipal i construir una infraestructura que prepararà la ciutat per l'Internet de les coses (IoT).

Recordem que el TEI va començar a executar-se amb la renovació de la flota municipal d'autobusos urbans amb la compra de 6 autobusos híbrids, aprovada en el Ple del 25 de febrer de 2016.

La inversió prevista de l'empresa adjudicatària només en enllumenat públic és de 13.495.310,64 euros, que suposarà un estalvi energètic de 13.055,8 MWh/any i la reducció de les emissions serà de 4.312 Tn CO2/any. Però el projecte global comporta un total de 14.512.860,76 milions d'inversió real a la ciutat, que suposaran un estalvi energètic de 14.411,4 MWh/any i un estalvi de la factura estimada de 1.493.750 euros l'any, amb una reducció de 4.860 TnCO2/any.

Si a aquestes xifres se suma la previsió de reducció d'emissions corresponent a l'adquisició dels autobusos híbrids (301,68 TnCO2/any), es preveu assolir una reducció de 5.161,68 TnCO2/any totals, quantitat que està molt per sobre de l'objectiu definit al Pacte d'Alcaldes per l'Energia Sostenible de 2009, que és de 3.605 TnCO2/any.

Contracte innovador

L'innovador contracte de serveis energètics no tindrà incidència en les finances municipals, ja que el finançament de la inversió de l'empresa es fa a partir de l'estalvi que es genera de la factura elèctrica. De cada 10 euros que l'Ajuntament pagava, ara pagarà 2,02 a l'operadora energètica i 7,98 a l'empresa que fa la inversió i que contribuirà a millorar la gestió energètica i energies renovables de l'Ajuntament. És important remarcar que tot el projecte incorpora un control de l'excel·lència en la qualitat dels serveis prestats, ja que vincula part del pagament dels serveis a l'efectiu compliment dels criteris i requisits establerts en els plecs tècnics.

En el procés de contractació pública, l'empresa SECE, actual adjudicatària, ha guanyat la licitació obtenint la puntuació més alta entre les vuit empreses que s'han presentat. SECE actualment realitza, entre d'altres ciutats, el manteniment del servei d'enllumenat públic de Tarragona i també d'una part de Barcelona. En aquests moments, el procés avança i les altres empreses disposen de 15 dies per recórrer la decisió. 

El contracte de serveis energètics tindrà una durada de 15 anys i s'emmarca en el Fons Europeu d'Energia Eficient (EEEF), al que han optat altres ciutats com Santander, Elx, Marbella o el Cabildo Insular de la Illa de la Palma. Terrassa és de les ciutats capdavanteres en aquest fons, ja que durant l'any 2014 va realitzar una auditoria que va permetre fer una diagnosi de l'estat de la xarxa elèctrica i els equipaments municipals per tal de poder iniciar durant el 2017 el projecte amb plenes garanties.

Durant  la resta d'aquest any i el primer trimestre de 2018, s'establiran els paràmetres de mesura de l'estalvi amb l'empresa adjudicatària i es portaran a terme totes les inversions que componen el projecte de millora de les infraestructures d'enllumenat públic, il·luminació interior, instal·lacions per a la generació d'energia renovable i fibra òptica en alguns quadres d'enllumenat. A partir de la finalització de les obres, durant els 14 anys següents, s'implementarà el sistema de gestió energètica, el manteniment i les accions de millora i garantia total que pertoquin.

El projecte TEI es desenvolupa en el marc del Pla Director Smart City de Terrassa 2015-2020. L'evolució de la tecnologia com a element important pel funcionament de les ciutats va fer que Terrassa veiés la necessitat d'elaborar una estratègia en els àmbits del capital humà, el medi ambient, l'economia, la mobilitat i la governança. D'aquesta manera es busca evolucionar el funcionament de la ciutat tradicional cap a una ciutat intel·ligent, salvaguardant el model de ciutat i la qualitat de vida.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

Aquesta taula vol ser una eina que permeti coordinar les polítiques municipals i catalanes per abordar els reptes que planteja la transició energètica. 

Notícia

El Projecte d’Impuls de la Transició Energètica a la Llar i la Indústria del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha fet possible informar fins a 1335 comunitats de propietaris i la configuració de 4 projectes d’autoconsum compartit entre indústries.

Notícia

Terrassa va acollir el passat 15 de febrer una jornada amb empresaris per presentar els resultats dels dos estudis, realitzats gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, per impulsar l’autoconsum compartit i les comunitats energètiques en un dels 20 polígons industrials de la ciutat.

Butlletí