Terrassa engega la campanya "Pas a Pas" per promocionar els desplaçaments a peu per la ciutat

25/05/2017 - 09:05

La campanya ofereix al ciutadà un plànol pensat per visualitzar diferents rutes a peu, que mostra les distàncies entre 32 punts de la ciutat i el temps de desplaçament aproximat del recorregut entre ells.

L'Ajuntament de Terrassa posa en marxa una campanya que vol promocionar els desplaçaments a peu per la ciutat tot destacant els beneficis que aquesta activitat comporta per a la ciutadania, principalment pel que fa a la salut.

El tinent d'alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Armengol, i la regidora de Salut, Maruja Rambla, han presentat a la Plaça Vella "Pas a Pas", amb el lema "Per Terrassa, a peu. Ràpid i saludable". La campanya vol fer del plànol "Pas a Pas" una eina útil pels ciutadans i un element que convidi a la reflexió i a la promoció del canvi modal per moure's d'una manera més saludable, segura i sostenible.

El plànol incorpora també els principals elements de mobilitat i alguns punts d'interès i generadors de mobilitat com a elements de referència. El temps dels desplaçaments s'han calculat en base a una velocitat mitjana de 4,5km/h. "Pas a Pas" s'inspira en l'idea original del metrominuto, una experiència impulsada per la ciutat de Pontevedra a la que també s'hi han sumat altres com Vitòria, Còrdova, Tolosa i París, entre d'altres.

A Terrassa, el 60% de desplaçaments interns per la ciutat es fa a peu i la distància mitjana de cada desplaçament és de 1.500 metres (el que a peu representa uns 20 minuts), segons l'enquesta del Pla de Mobilitat del 2014. El 31% dels desplaçaments interns són desplaçaments en vehicles privats, i la distància mitjana és de 2.000 m. Aquests 500 m de diferència entre les distàncies mitjanes dels desplaçaments a peu i en vehicle privat motoritzat fan visible el potencial de canvi modal existent. L'opció pel desplaçament a peu de la ciutadania no només contribueix a adquirir hàbits saludables, sinó també a millorar la qualitat de l'aire a la ciutat i a reduir els efectes de la contaminació sobre la salut de les persones, amb la reducció d'emissions de CO2 i altres gasos i partícules contaminants.

En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer 30 minuts d'activitat física –com per exemple caminar a bon pas- almenys cinc dies a la setmana, i aprofitar els propis desplaçaments quotidians n'és una bona oportunitat.

El Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-2021, aprovat inicialment al juny de 2016 i que es preveu aprovar definitivament al ple d'aquest mes de maig, defineix les estratègies i accions a desenvolupar als propers anys per millorar la mobilitat de la ciutat. Entre elles, està la realització de campanyes per fomentar els desplaçaments a peu.

D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa, amb l'impuls del Servei de Salut i Comunitat, ha iniciat un projecte de treball intersectorial en l'àmbit de la Salut amb la finalitat de desenvolupar l'Estratègia de Salut en Totes les Polítiques, promoguda per la OMS. En aquest sentit, la promoció dels desplaçaments a peu a la ciutat és una acció que reuneix totes les característiques d'acció transversal, ja que conté objectius comuns a molts serveis municipals (mobilitat, salut, medi ambient...).

A la web www.terrassa.cat/pasapas està disponible tota la informació i el material de la campanya. Els fulletons es poden trobar als centres cívics i equipament de l'Ajuntament i als CAPs de la ciutat. 


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia
Indicadors de Zona 30 als carrers del barri del Segle XX. | Font: La Torre

Indicadors de Zona 30 als carrers del barri del Segle XX. | Font: La Torre

L'Ajuntament de Terrassa ha implantat noves mesures de pacificació del trànsit als barris de Ca n'Aurell, Escola Industrial-Plaça Catalunya, Cementiri Vell, Sant Pere i Pere Parres per ordenar la mobilitat i millorar la seguretat dels vianants. En aquesta actuació, els cinc barris afectats són els que hi ha a la zona més pròxima a la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE). 

Acte
06/06/2019
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa)
Article

En el marc del Dia Internacional d’Anar a Peu a l’Escola (Walk to School Day), el grup de 10 AMPAs de Camí Escolar Terrassa, han presentat els resultats de l’enquesta 2018 sobre la mobilitat a les escoles de primària de Terrassa.

Butlletí