S'inicia el tràmit a Les Franqueses del Vallès per regular la instal·lació de renovables en sòl no urbanitzable

24/08/2022 - 10:00

Es modificarà del Pla General d'Ordenació que haurà de ser aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona.

Les Franqueses vol regular les condicions d'instal·lació de de parcs d'energies renovables en sòl no urbanitzable. Per fer-ho, durant aquest estiu s'iniciaran els tràmits per a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del municipi. Aquest tràmit finalitzarà el seu recorregut a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que és l'òrgan que ha d'aprovar la modificació de manera definitiva. L'objectiu d'aquest procés és evitar la pèrdua de sól agrícola en favor de la instal·lació de parcs fotovoltàics o eòlics.

Ara fa un any que el ple de l'Ajuntament va aprovar una suspensió temporal d'aquest tipus de llicències. Aquesta acció administrativa va venir motivada per l'existència d'un projecte de construcció d'un parc fotovoltàic en uns terrenys agrícoles de Marata, a tocar de la carretera de Cànoves. Aquest projecte comptava amb el vist-i-plau de la Generalitat de Catalunya, tot i l'informe desfavorable de l'Ajuntament de les Franqueses.

La suspensió temporal de llicències ha donat a l'Ajuntament, 12 mesos de marge que han servit per preparar la documentació necessària per a la modificació del PGOU i per fer sessions extraordinàries del Consell de la Pagesia i reunions amb les entitats. Per tant, tan el procés administratiu com les consultes sobre el tema han seguit camins paral·lels.

L'opinió de la ciutadania sobre el tema s'ha copsat a través de reunions amb les entitats i del Consell de la Pagesia. Les propostes de les entitats han anat en la mateixa línia proposada pel consistori amb la implementació de mesures protectores de les zones agrícoles del municipi i la proposta de mesures dissuassòries als propietaris i la incentivació de la implantació d'aquestes instal·lacions en sòl urbà o industrial. Pel que fa al Consell de la Pagesia, també s'aposta per la limitació de la instal·lació de grans centres productors d'energia fotovoltaica però es proposa permetre fer una excepció amb els petits propietaris i amb els terrenys amb menys valor agrari.

Es preveu que l'inici de la tramitació de la modificació del PGOU s'aprovi per ple municipal durant aquest estiu. Això permetrà ampliar la suspensió de llicències 1 any més. En aquest període es realitzarà la tramitació ambiental, l'aprovació inicial, l'exposició pública, l'aprovació provisional i, finalment, l'expedient es trametrà a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La Diputació de Barcelona subvenciona el canvi amb 1.499.389 euros.

Notícia

L'Ajuntament està realitzant un estudi per a la implantació d'energies renovables els equipaments municipals.

Notícia

La Diputació de Barcelona aprova una subvenció d'1.500.000 d'euros per poder fer l'actuació.

Butlletí