Sant Vicenç dels Horts renova l'enllumenat públic per millorar-ne l'eficiència energètica

23/11/2017 - 15:33

Les obres adopten tecnologia led i làmpades d’halogenurs ceràmics amb un control sobre la potencia i el nivell lumínic.

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts està renovant de forma integral els elements de l’enllumenat públic per lluminàries amb tecnologia led i làmpades d’halogenurs ceràmics amb reducció potencia i control de nivell lumínic. D’aquesta manera, s’estan adoptant nous hàbits de consum més racionals per tal de millorar l’eficiència energètica.

El consum d’energia té repercussions molt negatives en diversos aspectes com ara la reducció progressiva dels recursos no renovables i l’impacte ambiental de la majoria de les fonts energètiques. A més, l’energia és un producte cada cop més costós, motiu pel qual s’aposta per millorar l’eficiència energètica i adoptar nous hàbits de consum més racionals es poden afrontar millor aquests fets

Aquests treballs plantegen la necessitat d’analitzar la tipologia de cada punt de llum per tal de determinar els seus paràmetres d’actuació, incidint en aquells que; actualment no compleixen les normatives d’eficiència, o bé que el seu nivell lumínic real no coincideix amb el nivell lumínic teòric i les que el seu estat és obsolet o deficient.

Il·luminació en funció de l’ús de la via

Aquest anàlisis permet plantejar la proposta de millora en els estalvis energètics mitjançant la reducció de potencia instal·lada, reducció del consum energètic; així com donar compliment a les normatives vigents de reducció de contaminació lluminosa, bon rendiment i bona protecció de la lluminària. Adequació dels nivells d’il·luminació en funció del ús de cada via, reducció del flux lluminós i modernització del mobiliari urbà aportant un caràcter arquitectònic més actual i innovador.

L’àmbit d’actuació es centra en el casc urbà de Sant Vicenç dels Horts, concretament el comprès en els carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Barcelona, Sant Miquel, Mossèn Josep Duran, Sant Joan Bosco, Mare de Deu de Montserrat, Anselm Clavé, Àngel Guimerà, Carrer Ribot, La Pobla, Josep Carner, Rabal del Centre i Passatge pista Francesc Macià. Realitzant la substitució de un total de 49 lluminàries per lluminàries amb tecnologia LED, 55 lluminàries per lluminàries amb làmpada de Halogenurs Metàl·lics Ceràmics i 4 lluminàries per lluminàries amb làmpada de Vapor de Sodi. Comportant una reducció de potencia instal·lada total de 8.238 w. Un 54,23% respecte la potencia actual.

Els treballs es van inicar el passat 14 d'agost i està prevista la seva finalització el pròxim 1 de desembre. L'import d'adjudicació és de 302.237,93 € IVA inclòs.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'enllumenat de la rotonda d'entrada al nucli antic de Castellví de Rosanes es passa a tecnologia LED i consumirà un 80% menys.

Notícia
Es preveu un estalvi del 80%

L’Ajuntament d’Alcarràs va iniciar el mes de febrer els treballs associats a la renovació de l’enllumenat públic del municipi i la substitució de les gairebé 1.600 làmpades de vapor de sodi actualment en servei per d’altres tantes amb tecnologia LED que permetran reduir en més d’un 80% la factura dels consums d’energia associats a l’enllumenat públic.

Notícia

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat i reduir l’impacte ambiental minvant les emissions de CO2. El canvi a tecnologia LED també permet tenir les instal·lacions d'enllumenat monitoritzades, de manera que es pot respondre més eficaçment en cas d'avaries o incidències i a l'hora de millorar el manteniment.

Butlletí