Sant Vicenç dels Horts engega un projecte de millora integral a la zona agrària i del riu

23/06/2017 - 12:22

La franja de camps més propera al nucli urbà, d’unes 40 hectàrees, quedarà protegida com a Parc Agrari del Baix Llobregat. Es reordenarà una segona pastilla d’horts, a tocar de les vies del tren, que passaran a ser d’ús social i amb espais de lleure i l’Ajuntament millorarà la xarxa de camins per accedir al riu i habilitarà un vial específic per a cotxes i vehicles de dues rodes.

Sant Vicenç dels Horts reforça les seves senyes d’identitat. L’Ajuntament està coordinant un projecte de millora integral a la zona agrària i del riu, amb l’objectiu final de recuperar definitivament l’entorn natural que li és propi i definitori. En aquest sentit, ja s’han iniciat els tràmits per tirar endavant quatre grans actuacions a la zona: l’ampliació del Parc Agrari al seu pas pel municipi, la reordenació d’una pastilla d’horts en situació il•legal, la millora dels camins d’accés al riu, i la regulació del trànsit de vehicles i vianants pels vials que transcorren paral•lels a la ribera del Llobregat. 

En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha sol•licitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que els camps més propers al nucli urbà, unes 40 hectàrees, quedin sota el paraigües del Parc Agrari. En l’actualitat, aquest parc comença a partir de l’autovia i abraça la primera franja de camps que s’estenen a esquerra i dreta, entre les rieres de Torrelles i de Cervelló. Amb l’ampliació programada per l’Ajuntament, s’hi afegirien tots els camps que hi ha fins arribar a la carretera de Sant Boi.

Protecció ambiental

D’aquesta manera, quedaria blindada mediambientalment la zona on fa anys s’havia planificat la construcció de milers de pisos en el marc de l’Àrea Residencial Estratègica. A més, aquests camps passaran a tenir el segell de qualitat del Parc, que preserva i promociona els usos agrícoles i el seu entorn natural.

La millora de l’entorn del riu continua amb la reordenació d’un segon espai d’horts en situació il•legal. Aquesta pastilla es troba un cop passada la via del tren, ja a tocar de la ribera, i ocupa unes 6 hectàrees. És propietat de la Generalitat, que ja ha iniciat els tràmits per traslladar-la a l’Ajuntament i que aquest pugui convertir-la en horts socials i espais de lleure.

Millora dels camins

La tercera gran actuació és la millora dels camins d’accés al riu i de passeig. En aquest sentit, l’Ajuntament ampliarà el camí d’entrada al riu pel Centre Comercial La Vailet, amb un segon carril. També es construiran camins per a ciclistes, que connectaran amb el casc urbà i, més concretament, amb les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat.

A més, com a quarta actuació, també es regularà la circulació de vehicles i vianants. Aquests últims tindran preferència al camí paral•lel més proper a la ribera del Llobregat, amb zones d’estada i pic-nic, mentre que la circulació dels cotxes i dels vehicles de dues rodes es canalitzarà per un segon camí, el més proper a les vies del tren, que es millorarà gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Millora de la bassa artificial

En aquest marc de transformació integral, també destaquen les obres de millora en la bassa de Sant Vicenç dels Horts que ha posat en marxa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquesta massa d’aigua artificial, ubicada a l’entorn del viaducte, va ser construïda l’any 2009 per afavorir la infiltració d’aigua a l’aqüífer de la Vall Baixa i el delta del Llobregat, una de les reserves estratègiques de l’àrea metropolitana de Barcelona.

En els anys de funcionament de la bassa s’ha constatat una progressiva disminució de la infiltració. És per això que l’ACA ha previst una sèrie de mesures que permetran incrementar la capacitat de penetració de l’aigua i optimitzar la recàrrega de l’aqüífer.

Gual inundable 

En els propers mesos es construirà un gual inundable al riu per connectar Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. El pas, pensat especialment per a vianants i ciclistes, s’ubicarà entre el viaducte i la riera de Torrelles.


 

Etiquetes: 

Relacionats

Notícia

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament de Molins de Rei, amb la col·laboració d'Aigües de Barcelona, estan treballant en la posada en marxa d'un projecte de restauració ambiental en l'àmbit del riu Llobregat, que busca reutilitzar aigua per recuperar uns antics aiguamolls, actualment secs, augmentar-ne la biodiversitat i millorar-ne el paisatge.

Notícia

Ecologistes, pagesia, infraestructures i administracions dialoguen sobre el futur del Delta del Llobregat en una jornada organitzada per la Generalitat al Prat

Notícia

La modificació puntual del Pla General Metropolità està destinada a potenciar el treball de la pagesia local i el manteniment de les zones boscoses.

Butlletí