Sant Quirze del Vallès coordina polítiques contra la pobresa energètica

06/02/2018 - 17:56

L’assessorament i els ajuts econòmics conformen la principal acció per ajudar aquestes llars.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, des de l’àrea de Benestar Social, fa un intens seguiment de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i, especialment, respecte els subministraments energètics. En aquest sentit, durant el 2017 s’han acreditat un total de 45 situacions de vulnerabilitat, que han comportat la gestió de diversos ajuts i actuacions de suport. Així, s’han prestat ajuts per un import superior als 2.000€ en concepte de rebuts de llum, aigua i factures combinades de gas i llum. En la mateixa línia, s’han derivat una desena de famílies a l’Oficina d’Atenció al Consumidor del municipi, i també al servei de gestió energètica social del Consell Comarcal, així com a programes en relació a la pobresa energètica que presta la Diputació de Barcelona. Cal remarcar que l’Ajuntament també gestiona amb les empreses subministradores propostes de pagament fraccionat del deute, acordat amb les persones afectades.

De fet, en el marc de les mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, els Serveis Socials han pogut fer enviar un total de 162 cartes a persones amb avís de tall, informant del circuit per valorar la seva situació.

L’objectiu d’aquestes actuacions és evitar o ajudar en casos de pobresa energètica; és a dir, les dificultats per pagar els serveis mínims d’energia que donin resposta a les necessitats domèstiques bàsiques. Les causes principals són la pobresa, la qualitat insuficient de l'habitatge, l'encariment de l'habitatge i els elevats preus de l'energia. Les conseqüències principals són l'endeutament, impactes sobre la salut física i mental, degradació dels edificis i, emissions de CO2. Actualment no hi ha legislació ni polítiques públiques específiques que ataquin aquest fenomen, però s'ha definit com al fet ocorregut quan una llar no pot disposar d'adients serveis energètics per un equivalent al 10% dels ingressos. 

L’Ajuntament ha programat dos tallers d’estalvi energètic a la llar a la Sala d’actes del Casal d’Avis. Són els següents:

• 1a sessió: El proper 7 de febrer de 10 a 12h: Interpretació de la factura elèctrica amb l’objectiu de saber quina contractació necessiten, quins tràmits cal dur a terme amb les companyies, si poden acollir-se al bo social, què és la contractació per discriminació horària i com emprar-la com a mesura d’estalvi, així com altres recomanacions bàsiques d’estalvi energètic a la llar. 

• 2a sessió: 9 de maig de 10 a 12h: Sessió pràctica per valorar les eines facilitades a la primera sessió. S’abordaran temes com quins aparells són els principals responsables de la despesa energètica, què són els consums ocults (‘stand by’), quins tenen a la seva llar i quins són els hàbits adquirits que fan que la despesa energètica sigui més elevada.  

Les persones interessades es poden inscriure enviant un correu a benestar@santquirzevalles.cat o dirigint-se al Servei de Benestar i gent gran al c/ Sentmenat 6.


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L’Ajuntament de Castelldefels ha finalitzat les instal·lacions de generació elèctrica fotovoltaica per a l’autoconsum a la prefectura de la Policia Local, la Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado i la Pista Poliesportiva de Can Roca.

Notícia

Segons l'Informe anual d'energia i aigua 2023 de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, el consistori i els edificis i equipaments municipals han reduït el consum energètic, d'aigua i d'emissions generades

Notícia

Es busca fomentar la transició energètica entre les empreses de la zona industrial.

Butlletí